ATTIVITAJIET

ATTIVITAJIET/

Mark Cachia – L-Aħħar Żifna

By |2019-04-21T09:40:38+02:00August 29th, 2018|Uncategorized|

 Mark Cachia Mark Cachia (twieled fit-12 ta` Diċembru 1982) beda jistudja l-mużika fl-eta` ta` 6 snin fejn speċjailżża fil-pjanu.  Hu kompla l-istudji tiegħu fl-Universita` ta` Malta fejn gradwa fil-B.A. (Hons.) fil-Mużika, P.G.C.E., kif ukoll Masters fil-Mużika (M.Mus.) fejn speċjalizza fil-kompożizzjoni. Hu jaħdem ħafna fil-volontarjat kemm f’għaqdiet mużikali f’raħal twelidu, il-Mellieha, kif ukoll maż-żgħażagħ Melleħin (Mellieha [...]

Comments Off on Mark Cachia – L-Aħħar Żifna

Michela Galea – Mhux Kull Ma Jleqq Deheb

By |2018-08-28T08:23:02+02:00August 28th, 2018|Uncategorized|

Michela Galea T’eta tenera mmens, Michela għamlet ħoss kbir fix-xena tal-mużika lokali, u rebħet edizzjoni speċjali tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza lura fl-2014 bil-kanzunetta “Mixja Li Bdiet” fuq kliem ta’ Alfred E Baldacchino u mużika ta’ Renato Briffa. Minn hemmhekk, hija qatt ma ħarset lura u kkompetiet ukoll fis-Summer Hit Song Contest 2015 bil-kanzunetta “Bounce [...]

F’Ilsien In-Nies

By |2018-08-29T15:44:49+02:00August 28th, 2018|Uncategorized|

 Dario u Grecia Bezzina Dario u Grecia Bezzina bdew jistudjaw il-mużika u l-kant minn eta’ tenera għand il-kantanta mamis Doreen Galea. L-aħwa ddebuttaw bħala dwett propju fil-festival l-Għanja tal-Poplu Żghażagh li kien sar għall-ewwel darba fl-2005 bil-kanzunetta Il-Ħabib tal-Iskola. Minn dakinhar, qatt ma ħarsu lura u ppartecipaw f’diversi konkorsi lokali u internazzjonali fosthom: [...]

Comments Off on F’Ilsien In-Nies

Lydon Incrovaja – Weghedni

By |2018-08-29T15:52:49+02:00August 28th, 2018|Uncategorized|

Lydon Incorvaja Lydon Incorvaja twieled fil 11 ta Awissu fl 1996 u jghix gewwa il lokalita tal gzira. Huwa kantant, Attur u stilista tax xaghar. Fleta ta 14 il sena beda jattendi lezzjonijiet one to one ma Soprana internazjonali Gillian Zammit fejn hemek beda jigi preparat biex ipoggi ghal ezamijiet fuq bazi internazzjonali. [...]

Comments Off on Lydon Incrovaja – Weghedni

Hadd Ma Jaf Xi Jrid

By |2018-08-29T15:52:26+02:00August 28th, 2018|Uncategorized|

JAMM Band JAMM Band hija band versatili li ddoqq ħafna stili differenti ta’ mużika. Din il-band hija mibnija minn ħames membri, li l-maġġor parti mill-Mellieha. Ġiet iffurmata f’Marzu tal-2009 u fetħet bil-kunċert “Canzoni vs. Songs” li seħħ fit-teatru Grieg ta’ Ta’ Qali. Minn dakinhar, il-band ħadet sehem f’diversi serati, li fihom stiednet bosta kantanti sabiex jittella’ programm oriġinali ta’ mużika varjata [...]

Comments Off on Hadd Ma Jaf Xi Jrid

Rita Pace – Bis-Serqa

By |2018-08-29T16:04:49+02:00August 28th, 2018|Uncategorized|

Rita Pace Rita Pace hija kantawtriċi li tikteb kemm għaliha u għal kantanti oħrajn. Hija ħadet sehem fil-diversi festivals bħala awtriċi u kklassifikat fl-ewwel tlett postijiet u ġieli wkoll rebħet b’xoghlijiet tagħha. Fl-Ghanja tal-Poplu wkoll ippartecipat kemm-il darba u rebħet il-premju għall-Aqwa lirika b’tema socjali 6 darbiet. Hija kklassifikat tlett darbiet fit-tielet post [...]

Dwett – Mhux Kif Ħsibt

By |2018-08-29T15:53:02+02:00August 27th, 2018|Uncategorized|

Dwett L-ilħna wara Dwett huma ta’ Cherylis u Mikhail, żewġ kantanti solisti li lura fis-sena 2014 ġiethom l-idea li jibdew jaħdmu flimkien wara li kkompetew kontra xulxin ġo festival internazzjonali fl-Italja. Il-miri tagħhom qatt ma kienu fil-baxx u wara diversi prestazzjonijiet madwar Malta, kien propju fl-2016 li waslu sal-finali tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza bil-kanzunetta [...]

Comments Off on Dwett – Mhux Kif Ħsibt

Monica Said – Anamika

By |2018-08-29T15:53:47+02:00August 27th, 2018|Uncategorized|

Monika Said Monica Said hija kantanta ta’ għoxrin sena, mill-Munxar Għawdex. Ilha tkanta minn mindu kellha tlettax-il sena, u minn dakinhar ‘l hawn kantat f’diversi avvenimenti lokali. Fit-42 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu, Monica rebħet il-premju tal-aħjar interpretazzjoni bil-kanzunetta tagħha ‘Ritratt’.  Apparti l-kant, Monica għadha kif temmet it-tielet u l-aħħar sena bħala studenta universitarja fil-kors B.A. [...]

Comments Off on Monica Said – Anamika

Neville (Neville Refalo)

By |2018-08-27T14:43:15+02:00August 27th, 2018|Uncategorized|

Neville (Neville Refalo) Neville beda l-karriera tiegħu 16-il sena ilu taħt it-tagħlim tal-Maestro lokali Bryan Cefai. Ħa sehem f’diversi festivals lokali fosthom il-Festival Kanzunetta għall-Ewropa, Festival Indipendenza, Festival Kanzunetta Maltija u l-Għanja tal-Poplu. Kien rebbieħ ukoll tal-festival Malta Hit Song Festival fl-2010 li biha wkoll rrappreżenta lil Malta fil-festival Universong fi Spanja fejn [...]

Krista Spiteri Lucas – Fjuri tal-Karti

By |2018-08-29T15:54:23+02:00August 27th, 2018|Uncategorized|

Krista Spiteri Lucas Krista Spiteri Lucas twieldet  fit-22 ta” Marzu, 2001 u tattendi skola fil-livell  post sekondarju. Joghgbuha s-suggetti relatati mal-istorja u l-lingwa.   Hija tistudja l-vuci u l-pjanu fejn waslet fit-tmien  grad minkejja l-eta’ zghira taghha. Hija tkanta  regolarment  ma’ live band kemm fuq it-televizjoni kif ukoll waqt attivitajiet ohra.    Thobb tkanta kemm [...]

Comments Off on Krista Spiteri Lucas – Fjuri tal-Karti
Load More Posts