ATTIVITAJIET

ATTIVITAJIET/

Press Release: GħTP-Żagħżagħ 2019

By |2018-10-27T01:57:53+02:00October 25th, 2018|Uncategorized|

    Il-ħames edizzjoni tal-festival L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ ser tittella’ il-Ġimgħa 15 ta’ Marzu 2019 fit-teatru tal-kulleġġ San Benedittu Ħal Kirkop.  Bħas-sena li għaddiet il-kanzunetti finalisti jinstemgħu akkumpanjati mill-Malta Concert Orchestra li ser tkun taħt id-direzzjoni ta’ Mro Joe Brown u Mro Paul Abela. Il-kumitat qed jippubblika linji gwida filwaqt li jħeġġeġ lil żgħażagħ u [...]

Comments Off on Press Release: GħTP-Żagħżagħ 2019

Ir-Rebbieħa L-Għanja Tal-Poplu 2018

By |2018-09-02T19:37:06+02:00September 2nd, 2018|Uncategorized|

Press Release IR-REBBIEĦA TAT-42 EDIZZJONI TAL-GĦANJA TAL-POPLU Festival tal-Kanzunetta Maltija Il-kanzunetta rebbieħa L-Għanja tal-Poplu 2018 – Festival tal-Kanzunetta Maltija li sar ġewwa Pjazza Teatru Rjal is-Sibt 1 ta’ Settembru hija ‘Mhux Kulma Jleqq Deheb’, kantata minn Michela Galea, kliem ta’ Emil Calleja Bayliss u mużika ta’ Renato Briffa. Michela Galea tfakkar li l-affarijiet li jidhru sbieħ b’ħafna tlellix [...]

Dominic u Ina – Lil Din L-Art Ħelwa

By |2018-08-29T16:20:57+02:00August 29th, 2018|Uncategorized|

Dominic u Ina Dominic u Ina huma koppja mizzewga b’tifel ta’ 9 snin  jismu Ainsley. Ilhom snin twal fil-karriera tal-kant u drama fejn hadu sehem kemm f’diversi festivals tal-kant u kif ukoll bhala atturi fi Musicals , Pantomimi  u kif ukoll fuq Dramas likali fosthom Katrina, Dejavu, dreams, mamist u hafna ohrajn. Ina [...]

Alan Casha – L-Immigrant

By |2018-08-29T13:18:59+02:00August 29th, 2018|Uncategorized|

Alan Casha Alan Casha mwieled ir-Rabat Għawdex fis-26 t’Ottubru 1991.  Alan hu mużiċist u kant-awtur.  Alan sab il-passjoni fil-mużika minn età żgħira.  Beda jdoqq il-kitarra minn meta kellu tnax-il sena u minn hemm baqa’ juri interess fi strumenti oħra.  Illum il-ġurnata jdoqq il-perkussjoni u jkanta bħala backing vocalist mal-band lokali Mae li ilhom [...]

Mark Cachia – L-Aħħar Żifna

By |2019-04-21T09:40:38+02:00August 29th, 2018|Uncategorized|

 Mark Cachia Mark Cachia (twieled fit-12 ta` Diċembru 1982) beda jistudja l-mużika fl-eta` ta` 6 snin fejn speċjailżża fil-pjanu.  Hu kompla l-istudji tiegħu fl-Universita` ta` Malta fejn gradwa fil-B.A. (Hons.) fil-Mużika, P.G.C.E., kif ukoll Masters fil-Mużika (M.Mus.) fejn speċjalizza fil-kompożizzjoni. Hu jaħdem ħafna fil-volontarjat kemm f’għaqdiet mużikali f’raħal twelidu, il-Mellieha, kif ukoll maż-żgħażagħ Melleħin (Mellieha [...]

Comments Off on Mark Cachia – L-Aħħar Żifna

Michela Galea – Mhux Kull Ma Jleqq Deheb

By |2018-08-28T08:23:02+02:00August 28th, 2018|Uncategorized|

Michela Galea T’eta tenera mmens, Michela għamlet ħoss kbir fix-xena tal-mużika lokali, u rebħet edizzjoni speċjali tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza lura fl-2014 bil-kanzunetta “Mixja Li Bdiet” fuq kliem ta’ Alfred E Baldacchino u mużika ta’ Renato Briffa. Minn hemmhekk, hija qatt ma ħarset lura u kkompetiet ukoll fis-Summer Hit Song Contest 2015 bil-kanzunetta “Bounce [...]

F’Ilsien In-Nies

By |2018-08-29T15:44:49+02:00August 28th, 2018|Uncategorized|

 Dario u Grecia Bezzina Dario u Grecia Bezzina bdew jistudjaw il-mużika u l-kant minn eta’ tenera għand il-kantanta mamis Doreen Galea. L-aħwa ddebuttaw bħala dwett propju fil-festival l-Għanja tal-Poplu Żghażagh li kien sar għall-ewwel darba fl-2005 bil-kanzunetta Il-Ħabib tal-Iskola. Minn dakinhar, qatt ma ħarsu lura u ppartecipaw f’diversi konkorsi lokali u internazzjonali fosthom: [...]

Comments Off on F’Ilsien In-Nies

Lydon Incrovaja – Weghedni

By |2018-08-29T15:52:49+02:00August 28th, 2018|Uncategorized|

Lydon Incorvaja Lydon Incorvaja twieled fil 11 ta Awissu fl 1996 u jghix gewwa il lokalita tal gzira. Huwa kantant, Attur u stilista tax xaghar. Fleta ta 14 il sena beda jattendi lezzjonijiet one to one ma Soprana internazjonali Gillian Zammit fejn hemek beda jigi preparat biex ipoggi ghal ezamijiet fuq bazi internazzjonali. [...]

Comments Off on Lydon Incrovaja – Weghedni

Hadd Ma Jaf Xi Jrid

By |2018-08-29T15:52:26+02:00August 28th, 2018|Uncategorized|

JAMM Band JAMM Band hija band versatili li ddoqq ħafna stili differenti ta’ mużika. Din il-band hija mibnija minn ħames membri, li l-maġġor parti mill-Mellieha. Ġiet iffurmata f’Marzu tal-2009 u fetħet bil-kunċert “Canzoni vs. Songs” li seħħ fit-teatru Grieg ta’ Ta’ Qali. Minn dakinhar, il-band ħadet sehem f’diversi serati, li fihom stiednet bosta kantanti sabiex jittella’ programm oriġinali ta’ mużika varjata [...]

Comments Off on Hadd Ma Jaf Xi Jrid

Rita Pace – Bis-Serqa

By |2018-08-29T16:04:49+02:00August 28th, 2018|Uncategorized|

Rita Pace Rita Pace hija kantawtriċi li tikteb kemm għaliha u għal kantanti oħrajn. Hija ħadet sehem fil-diversi festivals bħala awtriċi u kklassifikat fl-ewwel tlett postijiet u ġieli wkoll rebħet b’xoghlijiet tagħha. Fl-Ghanja tal-Poplu wkoll ippartecipat kemm-il darba u rebħet il-premju għall-Aqwa lirika b’tema socjali 6 darbiet. Hija kklassifikat tlett darbiet fit-tielet post [...]

Load More Posts