Blog

Blog/

**BILJETTI GĦALL-40 Edizzjoni**

POSTER 2016

[IXTRI BILJETTI]

MILL-KAVALLIER TA’ SAN ĠAKBU

SERATA SEMI-FINALI – IL-ĦAMIS 7 TA’ LULJU (€8) ;

SERATA FINALI – IS-SIBT 9 TA’ LULJU (€12)

PREZZ GĦAŻ-ŻEWĠ SERATI (€15)

Michela Dalli -Graziella Vella -Denise Spiteri – Corazon  – Shyli, Jasmar u Kapitlu Tlettax – Neville Refalo – Domenique Azzopardi – Miriam Christine -Mikaela Bajada Deborah Dalli – Dorcas – Cherylis – Nadine Fenech – Graziana Axisa u Neville Refalo – Walter Micallef – Jurgen Xerri – Andy Muscat – Maria Cassar

ORGANIZZAT FLIMKIEN MA’ FONDAZZJONI KREATTIVITA’, IL-KUNSILL MALTI GĦALL-ARTI u l-PBS

 

 

By | 2016-06-05T00:07:00+00:00 June 5th, 2016|Uncategorized|0 Comments

Il-Finalisti tal-40 Edizzjoni

Jitħabbru il-kanzunetti finalisti

L-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija (40 Ed)

Dawn huma it-18 il-kanzunetti finalisti f’ordni alfabetika ta’ L-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija

Kanzunetta Awtur Kompożitur
Bħal Tifla Zghira Rita Pace Marco Debono
Ħabta u Sabta Andy Muscat Mark Scicluna
Ħallejt il-Passi Wrajk Paul Ellul Glen Vella
Ħanini Walter Micallef Walter Micallef
Id-Dieher Augusto Cardinali Augusto Cardinali
Il-Biża’ u Jien Rita Pace Pamela Bezzina
Is-Sinjur Emil Calleja Bayliss Mark Scicluna
Jien Biss Joe Julian Farrugia Dominic Cini
Ma Ninsiex Joe Julian Farrugia Augusto Cardinali
Mellisni Joe Chircop Mark Spiteri Lucas
Ngħidlek Joe Julian Farrugia Miriam Christine
Pupa tal-Plastik Paul Ellul Marco Debono
Ta’ Billejl Paul Ellul Mark Spiteri Lucas
Tama Shyli, Jasmar, Kapitlu Tlettax DJ Mac, David Leguesse, Shyli
Taptipa fuq l-Ispallejn Emil Calleja Bayliss Pamela Bezzina
Waħdi Miegħek Ingrid Vella Kaya
Xagħar Twil Ingrid Vella Mark Laurence Zammit
X’Se Jsir? Corazon Mizzi Corazon Mizzi

 

Il-ġurija li ġġudikat il-kanzunetti kienet komposta mis-sinjuri Adrian Mamo, David Azzopardi, Martina Caruana, Miriam Cassar, Noel D’Anastas u Vince Fabri.  Il-festival ser jiżvolġi xahrejn oħra fi Pjazza Teatru Irjal. Is-serata tas-semi-finali ser issir nhar il-Ħamis 7 ta’ Lulju fejn jintagħżlu l-aħjar 12-il kanzunetta, u s-Sibt 9 ta’ Lulju issir is-serata finali fejn jitħabbru r-rebbieħa tal-40 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija.

Il-festival hu organizzat mill-kumitat L-Għanja tal-Poplu flimkien ma’ Spazju Kreattiv, il-KunsilI Malti għall-Arti u l-PBS. L-orkestra tal-PBS ser tkun qed tagħti s-sehem tagħha f’dan il-Festival b’ħidma id f’id mal-kompożituri tal-kanzunetti finalisti.

Il-lista’ tal-kantanti parteċipanti titħabbar hekk kif tkun konfermata. Iktar tagħrif jinstab fuq www.ghanjfest.com jew FB GhanjaTalPoplu

By | 2016-05-08T10:56:24+00:00 May 8th, 2016|Uncategorized|0 Comments

It-Tieni Fażi tal-Għażla

L-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija (40 Ed)

Wara li l-għażla tal-40 kanzunetta, il-kanzunetti finalisti mistennija jkunu magħżula din il-Ġimgħa,  u jitħabbru fl-aħħar tal-week-end minn din il-paġna.

By | 2016-05-05T06:46:25+00:00 May 5th, 2016|Uncategorized|0 Comments

L-ewwel Fażi tal-Għażla

 

 

 

 

 

 

 

Il-Kanzunetti finalisti mistennija jitħabbru din il-Ġimgħa.

L-Għanja tal-Poplu – Festival tal- Kanzunetta Maltija. Wara li ntagħżlu 40 kanzunetta minn dawk sottomessi, it-tieni eliminatorja biex jintgħażlu l-aħjar 18-il kanzunetta titwettaq din il-Ġimgħa. It-tmintax-il finalista mistennija li  jitħabbru fl-aħħar ta’ din il-Ġimgħa.

 

L-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija (40 Ed)

40 kanzunetta jintagħżlu fl-ewwel fażi tal-eliminatorja

Dawn huma l-ismijiet tal-kanzunetti (f’ordni alfabetiku) li għaddew għat-tieni fażi tal-għażla. Minnhom ser jintagħżlu it-18-il kanzunetta finalista. Il-membri tal-ġurija faħħru l-livell tal-kanzunetti ppreżentati.

Anġlu tas-Skiet
Bħal Tifla Żgħira
Bit-Tikketta
Dak Li Nisma’
Dellu Tqil
Eku Mill-Belt
Għanja Miċħuda
Għanjiet
Ħabta u Sabta
Ħallejt il-Passi Wrajk
Ħanini
Hemm Futur
Ħsibijiet
Id-Dieher
Il-Biża’ u Jien
Illum
Is-Sinjur
It-Tifel tal-Ktieb
Jien Biss
Kantali Waħda
Kelma li Ma Ngħidx
Kuraġġ
Le Ma Nerġax
L-Għadu Tiegħi
Ma Ninsiex
Mellisni
Ngħidlek
Normali
Ottimista
Paġna Ġdida
Pupa tal-Plastik
Ta’ Billejl
Tama
Taptipa Fuq L-Ispallejn
Tibqa’ Anġlu
Tibża’ Xejn
Tiegħek
Waħdi Miegħek
Xagħar Twil
X’Se Jsir?

By | 2016-05-05T06:38:13+00:00 April 26th, 2016|Uncategorized|0 Comments

Il-kanzunetti jintlaqgħu it-Tlieta 19 t’April 2016

L-awturi u kompozituri tal-kanzunetta Maltija mistiedna jissottomettu kanzunetti ghall-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija li ser jittella’  fi Pjazza Teatru Rjal fis-7 u fid-9 ta’ Lulju 2016 , bis-sehem tal-orkestra tal-PBS.  Il-kanzunetti ser jintlaqgħu nhar it-Tlieta 19 ta’ April,  bejn l-10:30 u 11:45 u bejn is‑18:00 u d‑21:00. Ara Linji Gwida. Il-festival ser jixxandar fuq TVM.

Trofew, L-Għanja tal-Poplu

Trofew – L-Għanja tal-Poplu

By | 2016-03-26T08:57:17+00:00 March 25th, 2016|Uncategorized|0 Comments

Laqgħa informattiva għall-parteċipanti u ħbieb

L-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija
L-40 Edizzjoni
Laqgħa informattiva għall-parteċipanti u ħbieb

Min jixtieq jattendi jiktbilna hawn

KLABB GHANJA


tirċievi konfermaPost Kavallier ta’ San Ġakbu, il-Belt

Spazju Kreattiv fi Studjow B.
Erbgħa 9 ta’ Marzu fis-6pm

Programm
– Video feature – clips qosra mill-Għanja tal-Poplu
– Merħba minn Josephine Ebejer Grech (PRO)
– Ecca Muscat –  Ġismi – L-Għanja tal-Poplu 2015
– Josephine Ebejer Grech  u Charles Schembri (Chairperson)
Il-qafas il-ġdid tal-festival u l-linji gwida;
– Ħin Għall-Mistoqsijiet
– Mill-Għanja tal-Poplu  – Walter Micallef ;
– Konklużjoni
By | 2016-03-03T07:08:14+00:00 March 3rd, 2016|Uncategorized|0 Comments

Kummenti tal-Ġurija 31 ta’ Jannar 2015.

Kummenti u suġġerimenti mingħand it-tieni ġurija tad-39 edizzjoni miġbura minn Josephine Ebejer Grech.

L-ewwel Ġurat
Hawn materjal validu.
Hemm ukoll xewqa li ninterpretaw il-ħajja reali – kanzunetti attwali.
Ħafna drabi jibqgħu fil-livell ta’ “komponiment” jew taqbila dwar is-suġġett u ma jitilgħux għall-livell artistiku.
Dan jidher ukoll min-nuqqas ta’ metafora f’ħafna mill-kanzunetti.
Jolqtok il-fatt li ħafna mil-lirika qiegħda fl-ewwel persuna.
Jinħass tentattiv konxju biex il-kanzunetta tal-festival toħroġ mil-iskemi tradizzjonali, l-aktar fil-mużika.
Inħoss li hemm bżonn li min jikteb ikun sema’ ħafna u osserva ħafna kanzunetti ta’ kull tip.
It-Tieni Ġurat
Kien hemm għażla ta’ kanzunetti tajbin b’suġġetti varji u soċjali.
Mhux biżżejjed li wieħed jikteb dwar suġġett u jkun ġeneriku bħal donnu fittex fl-internett u għamel komponiment. Uża l-metafora u esperjenzi personali sabiex tkun profond.
Tista’ tgħid li l-Malti f’dawn il-kanzunetti kien jinftihem u tajjeb.
Kien hemm drabi fejn il-mużika ma tantx marret tajjeb mal-lirika.
Kollox ma’ kollox il-livell kien u hu tajjeb u jawgura futur għall-festival.
It-Tielet Ġurat
Il-livell speċjalment tal-kliem kien ta’ livell għoli, biss inħoss li l-mużika u versi mhux dejjem jikkumplimentaw lil xulxin. Dan wassal biex ċertu versi tajbin ġew interpretati b’mod drammatiku iżżejjed. Importanti li l-kompożitur, l-awtur u l-kantant jifhmu aktar lil xulxin biex joħolqu kanzunetta aktar unita.
Nixtieq li jonqsu kanzunetti li qishom qed jippridkaw.

 

 

By | 2016-03-01T07:30:50+00:00 March 1st, 2016|Uncategorized|0 Comments