Blog

Blog/

Applikazzjonijiet għall-Għanja tal-Poplu – Żgħażagħ (4 Edizzjoni)

L-Għanja tal-Poplu – Żgħażagħ huwa festival ta’ kanzunetti oriġinali bil-Malti interpretati miż-żgħażagħ u akkumpanjati live.

Ir-raba’ edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu – Żgħażagħ hu organizzat mill-kumitat L-Għanja tal-Poplu flimkien mal-Kulleġġ San Benedittu bis-sapport tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u l-Akkademja tal-Malti. Il-Malta Concert Orchestra ta’ Pjazza Teatru Rjal qed toffri grupp ta’ mużiċisti li ser jakkumpanja l-kanzunetti taħt id-direzzjoni ta’ Mro Paul Abela u Mro Joe Brown,  b’ħidma id f’id mal-kompożituri tal-kanzunetti finalisti. L-Għanja tal-Poplu hi mgħejuna mill-Kunsill Malti għall-Arti permezz tal-Cultural Parnership Agreement.

Il-kantanti f’dan il-festival irid ikollhom eta’ ta’ bejn il-11 u is-16-il sena u jattendu l-iskola  medja jew sekondarja. Il-kanzunetti iridu jkunu jappellaw għaż-żgħażagħ tal-istess eta’. Il-kumitat organizzattiv iħeġġeġ lill-awturi u kompożituri jiktbu u jikkomponu kanzunetti spirati mill-idejat taż-żgħażagħ parteċipanti. Il-lirika tista’ tkun oriġinali jew tista’ tintuża poeżija pprovduta bl-għajnuna tal-Akkademja tal-Malti (ara lista)

Il-festival ser jittella’ fit-2 ta’ Marzu 2018 Il-kanzunetti  jridu jkunu sottomessi il-Ħamis 2 ta’ Novembru fl-uffiċju tal-Għanja tal-Poplu, 227 Triq il-Merkanti, il-Belt Valletta. Dawk interessati li jieħdu sehem, mistednin jaqraw il-Linja Gwida, u f’kas ta’ diffikulta’ jikkuntatjaw lill-organizzaturi permezz tal-email ghanjatalpoplu@gmail.com jew fuq mobile 79923522.

Niżżel Linja Gwida PDF (regolamenti) L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ 2018

Niżżel formula tal-applikazzjoni PDF – L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ 2018

Iktar dettalji jinsabu fis-sit www.ghanjafest.com/zghazagh 

 

 

L-Għanja tal-Poplu (VO/0574)

 T: 21233893 / H: 21683761 M: 79923522

By | 2017-10-03T19:25:18+00:00 October 3rd, 2017|Uncategorized|0 Comments

Kunċert minn Walter Micallef f’Jum Malta ġewwa Berlin

STQARRIJA GĦALL-ISTAMPA

Kunċert minn Walter Micallef f’Jum Malta ġewwa Berlin

Jum Malta fil-Ġermanja ġie ċelebrat fid-19 ta’ Settembru fl-ambaxxata Maltija f’Berlin taħt il-patroċinju tal-ambaxxatur Malti għall-Ġermanja Dr Albert Friggieri. Is-serata, li għaliha attendew  ‘il fuq minn mitt ruħ,  fetħet b’filmat qasir fuq il-Belt Valletta u b’diskors ta’ merħba mill-istess ambaxxatur. Intwera imbagħad fuq skrin kbir messaġġ vidjo għall-okkażjoni mill-Ministru għall-Affarijiet Barranin l-Onorevoli Carmelo Abela.

Fost il-mistednin kien hemm ambaxxuturi u diplomatiċi minn diversi pajjizi, rappreżentanti mill-ministeri u mill-gvern tal-belt ta’ Berlin, minn assoċjazzjonijiet nazzjonali, ġurnalisti u Maltin li joqogħdu fil-Ġermanja.

Wara d-diskors tal-ambaxxatur u l-messaġġ tal-ministru, kien imiss il-kantawtur Walter Micallef li nterpreta għaxar kanzunetti minn tiegħu bil-Malti. L-udjenza setgħet issegwi b’attenzjoni t-traduzzjonijiet bil-Ġermaniż tal-lirika, kemm minn fuq ktejjeb li sar apposta kif ukoll permezz ta’ viżwali proġettati waqt l-interpretazzjoni tal-kanzunetti. Din kienet okkażjoni unika  fejn instemgħet il-lingwa Maltija flimkien ma’ traduzzjoni simultanja. L-udjenza preżenti segwit b’interess u apprezzat ferm il-mużika u l-kliem tal-kanzunetti ta’ Walter Micallef. Għal ħafna, din kienet l-ewwel darba li semgħu il-Malti. Mistednin li jitkellmu b’ilsna semitiċi oħra stqarrew li f’bosta waqtiet ma kellhomx għalfejn isegwu it-traduzzjoni għax setgħu jifhmu dak li kien qed jiġi kantat.

Dan il-kunċert fl-okkażjoni ta’ Jum Malta ittella’ mill-Ambaxxata Maltija fil-Ġermanja flimkien mal-għaqda volontarja L-Għanja tal-Poplu li  hi mgħejjuna mill-Kunsill Malti għall-Arti permezz tal-ftehim “Cultural Partnership Agreement”.

By | 2017-10-03T19:12:32+00:00 October 3rd, 2017|Uncategorized|0 Comments

  Ir-Rebbieħa tal-41 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu

PRESS RELEASE

IR-REBBIEĦA TAL-41 EDIZZJONI TAL-ANJA TAL-POPLU

Festival tal-Kanzunetta Maltija

 

Il-kanzunetta rebbieħa L-Għanja tal-Poplu 2017 – Festival tal-Kanzunetta Maltija li sar ġewwa Pjazza Teatru Rjal is-Sibt 2 ta’ Settembru hija ‘Meta r-Ramel Jitħallat Mas-Silġ’, kantata minn Jessica Magro, kliem ta’ Paul Ellul u mużika ta’ Pamela Bezzina. Il-kanzunetta tirrifletti dwar il-konflitti ta’ mibgħeda u ta’ qerda madwar id-dinja.

Ritratt: Mark Soler

Il-kanzunetta ‘13, Strada Stretta’ interpretata minn Dario u Grecia Bezzina, bi kliem ta’ Emil Calleja Bayliss u mużika ta’ l-istess Dario Bezzina ġiet klassifikata fit-tieni post. Il-kanzunetta tippreżenta konverżazzjoni ħelwa, bejn barmaid Maltija li lesta tagħmel kollox biex taqla lira żejda.

 

Fit-tielet post ġiet il-kanzunetta ‘Rutina Tgħallina’ tal-grupp kanawtur Xarulù li b’mod umoristiku tfakkarna dwar il-ġlieda biex intlaħqu mal-ħajja mgħaġġla tal-llum li spiss tispiċċa tħaddimna wisq biex naraw l-għeżież tagħna jgħixu iktar komdi. Il-kanzunetta tad-duo Xarulù ħadet ukoll il-premju ġdid tal-aħjar rikording li sar għand Jubox Recording House.

 

Il-premju għall-interpretazzjoni intrebaħ mill-Għawdxija Monica Said li kantat il-kanzunetta ‘Ritratt’ fuq kliem u mużika ta’ Philip Vella – kanzunetta li tesprimi futur mimli tama u bla biża ta’ xejn.

 

Odelsie Camilleri rebħet il-premju tal-iktar kanzunetta oriġinali permezz tal-kanzunetta ‘Narak Kuntent’ bi kliem u mużika tagħha stess. Il-qofol tal-kanzunetta huwa li l-veru kuntentizza tinsab magħġuna mas-sempliċita’.

 

Intant il-premju tal-aħjar kantawtur intrebaħ minn Ryan Grech li ta interpretazzjoni eċċellenti tal-kanzunetta tiegħu ‘Min Jaf’ li timraħ fil-ħsibijiet ta’ persuna li tbati mid-dimensja.

 

Il-ġieh “L-Għanja li Tibqa” ngħata lil Mary Rose Mallia f’għeluq l-50 sena ta’ kontribut lill-kanzunetta Maltija. Hija tat interpretazzjoni mill-aqwa ta’ tlett kanzunetti li huma sinonimi magħħa; Il-Festa, Din L-Omm minn Ġensna u Is-Saħħara ta’ Wied Għafrid.

 

Ippreżentaw is-serata tal-festival Sarah Lee Zammit u Clifford Galea bl-għajnuna tas-simpatiku Aiken Buhagiar.

 

Il-festival ġie organizzat mill-kumitat L-Għanja tal-Poplu flimkien ma’ Pjazza Teatru Rjal u bil-kollaborazzjoni ta’ L-Akkademja tal-Malti. L-Għanja tal-Poplu hi megħjuna mill-Kunsill Malti għall-Arti – Cultural Partnership Agreement. L-Malta Concert Orchestra b’40 mużiċist taħt id-direzzjoni tal-Mro Paul Abela u l-Mro Joe Brown tat is-sehem tagħha f’dan il-festival  b’ħidma id f’id mal-kompożituri tal-kanzunetti finalisti.

 

Aktar tagħrif jinstab fil-websajt:

www.ghanjafest.com u fuq  facebook: www.facebook.com/GhanjaTalPoplu

Il-festival ser jixxandar fuq it-televiżjoni fil-jiem li ġejjin u fuq Radju Malta 2 is-Sibt 9 ta’ Settembru fit-8.30pm

By | 2017-10-03T19:06:42+00:00 October 3rd, 2017|Uncategorized|0 Comments

L-Għanja tal-Poplu – 2 ta’ Settembru 2017

 

Biljetti Early Bird – Biljetti ta’ €15 jinxtraw €10 sal-15 ta’ Lulju 2017 minn www.ticketline.com.mt

Biljetti minn €10

L-GĦANJA TAL-POPLU (41 Ed)
Festival tal-Kanzunetta Maltija
Sibt 2 ta’ Settembru 2017 – Pjazza Teatru Rjal

Festival ta’ Kanzunetti Originali bil-Malti kantati live. Il-Malta Concert Orchestra taht id-direzzjoni ta’ Mro Paul Abela u Mro Joe Brown, komposta minn 40 muzicist, ser tkun qed takkumpanja il-kantanti.

Bil-partecipazzjoni ta’ Dario Bezzina, Grecia Bezzina, Kapitlu Tlettax, Ina Robinich, Dominic Cini, Andy Muscat, X-Tend, Anna Azzopardi, Charlene Rae Muscat, Michela Galea, Paul Giordimaina, Ampilifed, Julie Pomorski, Mark Cachia, Rachel Mamo, Jessica Magro, Sebastian Calleja, Michela Dalli, Ryan Grech, Odelsie Camilleri, Monica Said, Xarulù, Jurgen Xerri.

Jifthu din is-serata il-Kinetic Dance Studio.
Mary Rose Mallia ser tkun il-mistiedna specjali, fil-50 anniversarju tal-karriera ta’ successi muzikali.
Il-festival jaghlaq bil-premjazzjoni u ‘L-Ghanja tal-Poplu 2017’.

Il-festival qed jittella’ mill-Ghanja tal-Poplu fllimkien ma’ Pjazza Teatru Rjal u L-Akkademja tal-Malti. L-Ghanja tal-Poplu hi meghjuna mill-Kunsill Malti ghall-Arti – Cultural Partnership Agreement.

 

Save

Save

Save

Save

By | 2017-07-28T18:08:52+00:00 July 6th, 2017|Uncategorized|0 Comments

Jitħabbru l-Finalisti – L-Għanja tal-Poplu (41 Edizzjoni)

 

Il-festival qed jittella’ mill-Għanja tal-Poplu fllimkien ma’ Pjazza Teatru Rjal, b’kollaborazzjoni ma’ L-Akkademja tal-Malti . L-Għanja tal-Poplu hi megħjuna mill-Kunsill Malti għall-Arti – Cultural Partnership Agreement.

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Il-kanzunetti semifinalisti instemgħu minn ġurija komposta mis-sinjuri Vince Fabri, Christopher Spiteri, Justin Galea, Phyllis Debono, Noel D’Anastas u Frank O’Neil.  Intant wara li l-kanzunetti instemgħu b’mod live quddiem il-ġurija, din iddeċidiet it-tmintax-il finalista tal-41 Edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu. Il-ġurija ikkumentat li l-festival ta’ din is-sena fih għażla varjata ta’ kanzunetti kemm f’dik li hi lirika kif wkoll fl-istili mużikali.

Il-festival qed jittella’ mill-Għanja tal-Poplu fllimkien ma’ Pjazza Teatru Rjal, b’kollaborazzjoni ma’ L-Akkademja tal-Malti . L-Għanja tal-Poplu hi megħjuna mill-Kunsill Malti għall-Arti – Cultural Partnership Agreement.

Save

Save

Save

Save

Save

By | 2017-07-06T22:44:39+00:00 June 18th, 2017|Uncategorized|0 Comments

Jitħabbru it-48 Kanzunetta Semi-Finalista

Għall-fażi eliminatorja tal-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija daħlu 131 kanzunetta. Minnhom għaddew 48 għas-semi finali. 

It-tieni eliminatorja li kellha ssir fil-bidu ta’ Ġunju, ġiet postposta minħabba l-elezzjoni u ser ssir il-Ħamis 15 ta’ Ġunju u l-Ġimgħa 16 ta’ Ġunju filgħaxija,u s-Sibt 17 ta’ Ġunju filgħodu. Il-kantanti prinċipali ikantaw live, b’akkumpanjament rrekordjat quddiem il-ġurija. Il-ġurnata, ħin u l-post ser ikunu ikkomunikati iktar tard.

Il-kanzunetti instemgħu minn ġurija komposta mis-Sur Alfie Fabri, il-Mro Manoel Pirotta, is-Sur Joe Piscopo u Dr Michael Spagnol.

It-48 kanzunetta semifinalisti

(f’ordni alfabetika)

KANZUNETTA   KANTANT/A/I
13, Strada Stretta Dario & Grecia Bezzina
Antifona ta’ Mħabba Kapitlu Tlettax, Dominic u Ina
Arani Ngħix Andy Muscat
B’Kelma Charlie Dalli
Ċaqlembuta Rebecca Mizzi
Dak Li Kont Therese Bonnici
Dawra Mejt Maria u Justine
Dil-Qalb Anna Azzopardi
Dwejra B’Tieqa Fiha Charlene Rae Muscat
Dwell Oneke Sammut
Eku Mill-Belt Jake Bartolo
F’Dirgħajk Jean Claude Vancell
Fjur fuq it-Tarmak Sebastian Calleja
Ġanni u Ġanna Clive Muscat
Għanjiet Michela Galea
Ħallejt il-Ħolm Iġorrni Jonathan Grech
Ħin Bla Kejl Sarah Bonnici
Ħolqa Julie Pomorski
Illum Naf Simone Gauci
Int u Jien Charlene Mercieca Magro
Ismagħni Ħabib Graziana Axisa
Is-Sogħba tal-Widien Ruth Portelli
Jien   Karine Caruana
Jien li Jien Għax Jien Yanika Desira
Kemm Nixtieq Andy Muscat
Kliem ix-Xiħ Mark Cachia
Lebbet ż-Żmien Gail Attard
Lgħabt man-Nar Mikhail Attard
Li Kien Għalija Rachel Mamo
Meta r-Ramel Jitħallat Mas-Silġ Jessica Magro
Mhux Kif Ħsibt (lyrics diff) Dwett
Mill-Għatba ‘l Barra Sebastian Calleja & Michela Dalli
Min Jaf Ryan Grech
Narak Kuntent Odelsie Camilleri
Nemmen Dario Mifsud Bonnici
Pass ‘il Bogħod Roberta Sacco
Ritratt Monica Said
Rutina Tgħallina Josef Camilleri & Luke Agius
Seħer it-Toroq Brian Dimech
Skiet Joseph Refalo
Stallett Jurgen Xerri
Storja ta’ Suċċess Cherylis
Ta’ Kuljum Maria Spiteri
Tal-Isem Mark Tonna
Tasal Nazjo
Titkellem bis-Sinjali Maria Christina
U Waqa’ l-Ktieb Minn Idi Kristabel Mercieca
Waħdi (Nome de plume Nox) Clive Galea

Għal min jixtieq, ‘l quddiem nagħtu feedback dwar il-kanzunetti l-oħra.

Kummenti Ġenerali mill-Ġurija:

– Prosit lil dawk li għażlu li jinterpretaw kanzunetti sbieħ bil-lingwa Maltija. Innutajt iktar diversita’ mużikali. Ninkoraġġixxi lirika pożittiva u aktar ritmu f’dik li hi mużika.

– Waqt li xi kanzunetti kellhom lirika interessanti, bi stil mirqum, ħafna minnhom kienu miżgħuda klixes (qwiel, metafori mejta) u lingwaġġ negattiv b’ċertu kliem rikorrenti. Ikun aprezzat fil-futur l-użu ta’ metafori ġodda, friski u lingwaġġ kontemporanju. It-temi kienu varjati sew. Ħasra li xi wħud jittrattaw temi negattivi bħall-mard, id-droga u l-bqija bi stil xejn interessanti. Kanzunetta mhux bilfors tittratta tema serja/negattiva u tkun forma ta’ storja. Kienu aprezzati ħafna il-ġeneri mużikali differenti.

– Kien hemm numru ta’ kanzunetti bl-istess ritmu. Il-lirika kienet varjata u wieħed jista’ jenfasizza iktar pożittivita fil-lirika. Ċertu kanzunetti setgħu kienu aħjar, li kieku inkludew il-ħoss ta’ kitarra jew vjolin; pero dan dejjem jistgħu jkunu inklużi fl-istadju finali. Prosit lil-parteċipanti kollha, inħoss li din l-edizzjoni ser tkun pass ‘l quddiem.

– Kien hemm numru sabiħ ta’ ideat mużikali li marru tajjeb mal-versi. Ukoll, stili differenti u esperimentazzjoni rigward binja ta’ kanzunetta. Oħrajn mhux bilfors li sabu l-mużika adattata għall-versi li ngħatawlhom.

Il-festival qed jittella’ mill-Għanja tal-Poplu fllimkien ma Pjazza Teatru Rjal, b’kollaborazzjoni ma’ L-Akkademja tal-Malti . L-Għanja tal-Poplu hi megħjuna mill-Kunsill Malti għall-Arti – Cultural Partnership Agreement.

Save

Save

By | 2017-05-28T12:28:49+00:00 May 16th, 2017|Uncategorized|0 Comments

Regolamenti 2017

Il‑kanzunetti jintlaqgħu fl‑uffiċċju tal‑Għanja tal‑Poplu, 227 Triq il‑Merkanti, il‑Belt, nhar Il-Ħamis 11 ta’ Mejju 2017 , mill-10:30–12:00 u mis-18:00 sad-21:00
L-eliminatorji pjanati għall-1, 2 u 3 ta’ Ġunju ser ikunu posposti minħabba l-elezzjoni. Id-dati jitħabbru hekk kif ikunu deċiżi.

Il-41 Edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija

PRESS RELEASE (16 Marzu 2017)

Il-kumitat L-Għanja tal-Poplu iħeġġeġ lill-awturi, kompożituri, gruppi u kantawturi tal-kanzunetta Maltija jipparteċipaw fil-41 edizzjoni tal-festival L-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija. Il-kanzunetti għall-dan il-festival ser jintlaqgħu nhar il-Ħamis 11 ta’ Mejju 2017.

L-awturi u l-kompożituri mistiedna jiktbu fuq dak kollu li jixtiequ u jikkomponu b’liema stil jixtiequ, u ma jillimitawx irwieħom għal temi soċjali biss, jew bi stil mużikali wieħed biss. Fost il-premjijiet ser ikun introdott premju ġdid biex jinkoraġġixxi l-oriġinalita’. F’dan il-festival il-kliem jingħata importanza daqs  il-mużika.

Il-festival se jsir fit-2 ta’ Settembru fi Pjazza Teatru Rjal fejn l-parteċipanti ser ikollhom l-possibilta’ li jkunu akkumpanjati mill-Malta Concert Orchestra, filwaqt li gruppi mużikali jistgħu jakkumpanjaw l-kanzunetti tagħhom stess.  Għaldaqstant il-kumitat organizzattiv jistieden lill-artisti tal-kanzunetta Maltija biex flimkiem joħolqu festival sabiħ u ta’ kwalita’ kemm fil-kliem kif wkoll fil-mużika.

Ir-regolamenti u il-formula tal-applikazzjoni tinstab <<HAWN >>. Fir-regolamenti hemm elenkati diversi  innovazzjonijiet favorevoli għall-artisti tal-kanzunetta Maltija.

Min għandu xi mistoqsijiet jew suġġerimenti jista’ jikteb lil ghanjatalpoplu@gmail.com .

Il-festival se jittella’ mill-Għanja tal-Poplu fllimkien ma Pjazza Teatru Rjal, b’kollaborazzjoni ma’ L-Akkademja tal-Malti . L-Għanja tal-Poplu hi megħjuna mill-Kunsill Malti għall-Arti – Cultural Partnership Agreement.

Save

Save

Save

Save

Save

By | 2017-05-10T19:41:47+00:00 March 15th, 2017|Uncategorized|0 Comments