L-40 Edizzjoni ta’ L-Għanja tal-Poplu

Għalkemm pajjiżna hu pajjiż żgħir, hu għandu identita’ sħiħa fil-biċċa l-kbira tal-oqsma tal-ħajja; u xejn inqas fil-qasam mużikali. Il-pajjiż wiret u qed jitħabat li jkabbar il-mużika tipika tiegħu, li tirrifletti l-ħajja sħiħa tal-poplu tagħna u ta’ dak kollu li jiġri madwarna. Għal dan il-għan fuq quddiem nett insibu l-ħidma għal aktar minn 40 sena ta’ dawk kollha li jorganizzaw u jipparteċipaw fl-Għanja tal-Poplu.

Il-ħsieb  għal 40 edizzjoni  hu li nsaħħu l-preżenza ta’ gruppi li b’mużika ‘live’ u b’kanzunetti oriġinali, preferibilment maħsuba għal kollox minnhom, kemm fil-kliem, fil-mużika u fl-interpretazzjoni. Kanzunetti li ikellmuna bi kliem ġdid, kuraġġuż u attraenti fuq is-sitwazzjonijiet, li dejjem qed jevolvu b’ritmu imgħaġġel, li fihom qed issib ruħha l-umanita’, b’mod speċjali niesna u pajjiżna.

L-Għanja tal-poplu jipprova jressaq ‘il quddiem il-preżentazzjoni mużikali
ta’ gruppi  u b’hekk inaqqas il-protagoniżmu individwali ta’ ħafna mill-kantanti tagħna. Huwa l-għan tal-organizzaturi li jiġbdu l-attenzjoni tal-awturi u kompożituri dwar il-kompetizzjoni żbilanċjata li l-kanzunetta Maltija għandha ma’ kant ieħor ġej minn pajjiżi li jiddominaw il-midja. Dan bil-għan li jsir iktar sforz biex tittejjeb il-kanzunetta Maltija.

Matul is-snin il-festival evolva minn festival bejn il-ħbieb, għal festival fuq livell nazzjonali; minn Festival bil-vuċi u bil-kitarra,
għall-festival b’mużika diġitali. Dan l-aħħar il-festival qed imur
kontra l-kurrent tal-akkumpanjament irrekordjat, u qed jitlob aktar
impenn mill-parteċipanti għax fl-Għanja tal-Poplu, jinterpretaw u
jakkumpanjaw il-kanzunetti tagħhom stess b’mod live. B’hekk il-festival
barra kantanti qed jinvolvi wkoll is-sehem ta’ ħafna mużiċisti.

Din is-sena L-Għanja tal-Poplu qed jaħdem id f’id maċ-Ċentru għal-kreattivita’ biex itella’ l-40 edizzjoni ta’ dan il-festival. Hemm il-possibilita’ li l-festival isir f’Mejju, imma id-data u l-post flimkien mar-regolamenti jitħabbru hekk kif kollox ikun ikkonfermat.

L-organizzaturi ta’ L-Għanja tal-Poplu ser ikunu qed jilqgħu s-suġġerimenti tal-parteċipanti u s-segwaċi ta’ dan il-festival.

L-Għanja tal-Poplu 2015

L-Għanja tal-Poplu 2015 (39 Ed)

Festival ta’ Kanzunetti Oriġinali bil-Malti

Is-Sibt 21 ta’ Marzu 2015 fis-7.30pm

Biljetti minn €10 u €8 minn <<<hawn>>>

Il-Festival L-Għanja tal-Poplu 2015 daħlu għalih 105 kanzunetta li minnhom intagħżlu s-sittax finalisti. Il-kanzunetti finalisti ser jkunu interpretati u akkumpanjati live mill-gruppi parteċipanti, bis-sehem ta’ ‘l fuq minn 60 mużiċist; kull kanzunetta għandha il-mużiċisti tagħha. L-Għanja tal-Poplu huwa l-festival mill-Maltin għall-Maltin, u jiddistingwi ruħhu għall-lirika bl-ilsien Malti, u kanzunetti bis-sens u relevanti għall-żminijietna. Fost il-mistednin speċjali insibu lil Karen Debattista rebbieħa ta’ L-Għanja tal-Poplu 2014, u lil Philip Vella li ser jinterpreta siltiet mill-kanzunetti popolari  tiegħu. Fl-aħħar tal-festival jitħabbar  ir-riżultat , u jingħataw pemjijiet għal:-   L-Aħjar talent Żagħżugħ, L-Aħjar Interpretazzjoni, L-Aħjar Tema Soċjali, u L-Aħjar Kantawtur. Fl-aħħar titħabbar il-kanzunetta klassifikata fit-Tielet Post, dik fit-Tieni Post, u finalment titħabbar L-Għanja tal-Poplu 2015 (39 Ed). Il-festival L-Għanja tal-Poplu qed jittella’ flimkien maċ-Ċentru għall-Kreattivita ,  bil-għajnuna tal-Malta Arts Fund u b’kollaborazzjoni mal-Fondazzjoni Valletta 2015. L-organizzatturi qed jippublikaw ktejjeb bil-lirika tal-kanzunetti u CD album bil-kanzunetti finalisti. Jippreżentaw il-festival Angie Laus u Ryan Borg. Is-sound f’idejn  il-Besteam Audio , filwaqt li s-sett ddiżinjat minn Ino Bonello. Il-Biljetti jinxtraw  online preferibilment jinġabru mit-ticket office taċ-Ċentru għall-Kreattivita’ fil-Kavallier ta’ San Ġakbu. POSTER

 Biljetti minn €10 u €8 minn <<<hawn>>>.

Poster Frank ONeill

Ordni kif ser jiġu ppreżentati l-kanzunetti

L-Għanja tal-Poplu 2015 (39 Ed)

cropped-Title_Red_L-Ghanja_tal-Poplu2.jpg

Biljetti ser ikunu għall-Bejgħ minn St James Cavallier jew mill-Website. Irriżerva Biljetti

Kanzunetta – Kantant/a/i (Kliem, Mużika)
01 L-Għawdxija – Ta’ Verna Folk Band (Augusto Cardinali)
02 PjanSimone Gauci  (Ingrid Vella, Augusto Cardinali)
03 Il-Malti – Mario Debono (Mario Debono)
04 ‘Charlie’ l-Artist – Michela Dalli  (Rita Attard, Andrew Zahra)
05 Illum Jien Pensjonant – Joe George Micallef (Alfred C. Sant, Joe George Micallef)
06 Dawn l-GħajnejnAnna Maria Grima (Rita Attard, Siobhan Vassallo)
07 Niftakarna  – Abstract Acoustic Duo (Gabriel Cassar)
08 Fejn Marru t-Tfal?Michela Galea (Rita Pace, Renato Briffa)
09 Darbtejn Insiru Tfal – Jeffrey Scicluna (Rita Pace, Jeffrey Scicluna)
10 Ġismi – Ecca Muscat (Mark Pellicano, Matthew Pellicano)
11 Il-Lupu Li Tarah Hi Biss – Denise Spiteri (Mark Laurence Zammit)
12 Waqt li Qed Nitfi d-Dawl – Mark Cachia (Mark Cachia)
13 Bit-Tlikki Tlikki – Christabelle Curmi (Clifton Casha, Carmel Dalli)
14 Min Taħseb li Int?  Teddie Zammit (Teddie Zammit)
15 Ċans Ieħor Raquel Galdes (Daniel Paul Farrugia, Norbert Borg)
16 Battibekk  – Rita Pace (Emil Calleja Bayliss u Paul Attard, Rita Pace)

Kanzunetti Rebbieħa

2014 Jien ma Naħdimx, Kl: Rita Pace Muż: Mark Scicluna
2013 Hawn Siġġu Nieqes, Kl: Paul Ellul, Muż: Mark Spiteri Lucas
2012 Malta Tiegħi, Kliem u Mużika: KulTural
2010 Mill-Għajnejn ta’ Tifla, Kliem u Mużika: Corazón Mizzi
2009 Tal-Aħħar, Kliem u Mużika: Corazón Mizzi
2008 L-Uffiċċju, Kliem u Mużika: Mario Vella mal-Grupp Brikkuni
2007 Hawn Jien, Kliem u Mużika: Corazón Mizzi
2006 Kyrie Eleison, Kl: Augusto Cardinali, Muż: Giovann Attard
2005 Żewg Qagħqiet, Kliem u Mużika: Augusto Cardinali
2004 Wellidni, Kliem: Deo Grech, Mużika: Domenic Cini
2003 Sebat Ilwien, Kl: Anabel Spiteri Muż: Felicienne Fenech Caruana
2002 Fil-Każ Grazzi, Kliem: Joe M. Farrugia, Mużika: Philip Vella
2001 Tisimgħu Tissaħħar, Kl: Frans Baldacchino, Muż: Priscilla Psaila
2000 It-Tfal tal-Llum, Kliem: Paul Ellul, Mużika: Chan Vella
1999 Il-Karrakka, Kliem: Mario Fenech Caruana, Mużika: Renato Briffa
1998 Kemm Jien Beżżul, Kliem: Joe M. Farrugia, Mużika: Philip Vella
1997 It-Tijatru, Kliem u Mużika: Enzo Guzman
1996 Allerġija għall-Bnedmin, Kliem u Mużika: René Mamo
1995 Pajjiż tal-Miki Maws, Kliem u Mużika: Martin Attard
1994 In-Nofsinhar, Kliem u Mużika: Walter Micallef
1993 Il-Ħolma Tal-Għaqda, Kl: P. Mizzi,Fr. S.Vella, Muż: Paul Buhagiar
1992 Iż-Żmien, Kliem u Mużika: Walter Micallef
1990 Inti, Kliem u Mużika: Manwel Mifsud
1987 Aħna l-Maltin, Kliem u Mużika: Joe Tanti
1986 Il-Pappa, Kliem u Mużika: Mario Debono
1985 Niftakar fil-Bieraħ, Kliem u Mużika: Julie Brincat
1984 Carmelina, Kliem u Mużika: Manwel Mifsud
1983 April, Kliem u Mużika: Manwel Mifsud
1982 Sqallija, Kliem u Mużika: Joe Morana
1981 Mineral Astratt, Kliem u Mużika: Manwel Scicluna
1980 Noli, Kliem u Mużika: Mario Debono
1979 Ġuvni, Kliem u Mużika: Walter Micallef
1978 Il-Ġid taż-Żmien, Kliem u Mużika: George Cassola
1977 Ħondoq ir-Rummien, Kliem u Mużika : George Cassola
1976 Jgħid il-Bidwi, Kliem u Mużika: Manwel Mifsud
1975 Għanja lil-Libertà, Kliem u Mużika: Manwel Mifsud
1974 Ir-Raħal Tiegħi, Kliem u Mużika: Manwel Mifsud
1973 Il-Warda, Kliem u Mużika: Charles Casha

1995

1996