GTPlogo

2014
2008
2007
2005
2004
2003
2002
1999
1998
1996
1994
1993
 
L-GĦANJA LI TIBQA'
Walter Micallef
Frank O'Neil
Alfred C. Sant
Freddie Portelli
Dominic Galea
Joe Friggieri
Sunny Aquilina
 
Frans baldacchino il-Budaj GTP2002

 

 

Finalisti 2014

Sibt 15 ta' Marzu - Teatru Sir Temi Zammit L-Universita'

Biljetti €10 u €8 minn www.ticketline.com.mt

 

L-Għanja tal-Poplu

Kanzunetti fl-ordni li ser jindaqqu fil-festival

 

Order
Għanja, Kantant/a/Grupp (Awtur, Kompożitur)
1
Mara, Marie Claire Attard Bason (Emil Calleja Bayliss, Andrew Zammit)
2
Il-Quċċata , 7 Spadi (Rita Pace, Jeffrey Scicluna)
3
Numri, Estelle Fenech Imbroll(Paul Attard, Mark Scicluna)
4
Rutina, Tmien Ħabbiet (Jonathan Laferla, Charlie Bonnici)
5
Kif Xrobbtuli l-Menti, Frank O'Neill u Christabelle Curmi & Il-Lajks (Frank O'Neill)
6
Il-Karba tal-Mument, Christian Arding (Kevin Tanti, Chan Vella)
7
Fejn Huma?, Daniel Borg (George Cassar, Daniel Borg)
8
Jien Ma Naħdimx, Karen DeBattista (Rita Pace, Mark Scicluna)
9
Immigrant Regolari, Teddie Zammit (Rita Pace, Teddie Zammit)
10
Pupa, Denise Spiteri(Mark Laurence Zammit)
11
Il-Bamboċċu, Il-Bambinu u l-Budaj, Frans Casha
12
Wara l-Kanċell, Miriam Christine & Olivia Lewis (Joe Julian Farrugia , Miriam Christine)
13
Bħal Għasfura , Mario Debono
14
Djarju ta' Tifkiriet, Simone Gauci (Emil Calleja Bayliss, Mark Spiteri Lucas)
15
Liberat,Teddie Zammit (George Cassar, Teddie Zammit)
16
Insellmulkom, Domenique (Joe Chircop, Philip Vella)

Ghanja tal-Poplu 2014

 

 

Press Release

03-01-2014

L-Għanja Tal-Poplu 2014  38 Ed

Sittax il-kanzunetta finalista minn 71 ippreżentati  

Il-festival L-Għanja tal-Poplu  2014 ser jittella’  is-Sibt  15 ta’ Marzu  fit-Teatru Sir Temi Zammit fl-Universita’. B’kollox  ġew sottomettessi  71 kanzunetta li minnhom intgħażlu  s- 16 il-kanzunetta li ser jindaqqu fis-serata finali.  

 

Kanzunetti finalisti (Kliem, Mużika) f’ordni alfabetika

 

Bħal Għasfura , Mario Debono
Djarju ta' Tifkiriet, Simone Gauci (Emil Calleja Bayliss, Mark Spiteri Lucas)
Fejn Huma?, Daniel Borg (George Cassar, Daniel Borg)
Il-Bamboċċu, Il-Bambinu u l-Budaj, Frans Casha
Il-Karba tal-Mument, Christian Arding (Kevin Tanti, Chan Vella)
Il-Quċċata , 7 Spadi (Rita Pace, Jeffrey Scicluna)
Immigrant Regolari, Teddie Zammit (Rita Pace, Teddie Zammit)
Insellmulkom, Domenique (Joe Chircop, Philip Vella)
Jien Ma Naħdimx, Karen DeBattista (Rita Pace, Mark Scicluna)
Kif Xrobbtuli l-Menti, Frank O'Neill u Christabelle Curmi (Frank O'Neill)
Liberat,Teddie Zammit (George Cassar, Teddie Zammit)
Mara, Marie Claire Attard Bason (Emil Calleja Bayliss, Andrew Zammit)
Numri, Estelle Fenech Imbroll(Paul Attard, Mark Scicluna)
Pupa, Denise Spiteri (Mark Laurence Zammit)
Rutina, Tmien Ħabbiet (Jonathan Laferla, Charlie Bonnici)
Wara l-Kanċell, Miriam Christine & Olivia Lewis (Joe Julian Farrugia , Miriam Christine)


F’dan l-istadju l-awtur u l-kompożitur se jikkonfermaw min ser ikanta u min ser jakkumpanja live il-kanzunetta finalista. Kantant jista’ jkanta sa żewġ kanzunetti. Il-ħames membri tal-ġurija li semgħu l-kanzunetti kellhom kliem ta’ tifħir u kienu kuntenti ħafna bil-livell  milħuq. Il-kanzunetti ppreżentati kienu ta’ stili  varji u fuq suġġetti kurrenti li jolqtu l-poplu.

GTP Logo 2014

 

Għażla tal-Kanzunetti għas-serata finali - Kummenti  mill-ġurija


“Wara li smajt b’attenzjoni  s-songs kollha, innutajt li kważi kollha kienu ta’ livell għoli, meta tħares lura minn fejn bdejna”.


“ Prosit tal-inizjattiva ta’ kull sena. It-taħlita ta’ kanzunetti kienet tajba. Hafna nies jeħlu ħafna enerġija fuq il-mużika imma ma jagħmlux l-istess biex jiktbu lirika; naqbel li  jsiru xi workshops għal dan il-għan. Tajjeb li jkun hemm iktar kanzunetti satiriċi u li jnisslu tbissima. Prosit għal darb’oħra.”


“Wara li smajt il-kanzunetti naħseb li hemm għażla ta’ ġeneri, stili u kanzunetti minn kompożituri u awturi ta’ esperjenza varja. Il-festival hu aċċessibli għal kantanti ġodda, u dawn ħaqqhom kull għajnuna biex itejbu l-kanzunetta jew proġett tal-futur. Dan jawgura tajjeb għall-festival."


“Tassew kellna sottomissjonijiet ta’ livell ogħli ħafna. Anke l-interpretazzjoniet kienu sbieħ tassew. Il-YTC permezz tal-Għanja tal-Poplu qed jagħmel biċċa xogħol tassew eċċezzjonali”

 

Il-membri tal-ġurija fl-eliminatorja tal-festival li saret nhar is-Sibt 1 ta' Frar 2014 kienu

Joe S. Grech, Tony Micallef, Justin Galea, Joyce Grech, u Martin Degabriele.

____________________________________

 

 

Press Release 30 /12/ 2013

 L-Għanja tal-Poplu 2014

Festival ta’ Kanzunetti oriġinali bil-Malti, mill-Maltin għall-Maltin

Id-data tas-sottomissjoni tal-kanzunetti estiża sa 31 ta’ Jannar 2014

 Il-kumitat organizzattiv L-Għanja tal-Poplu javża li d-data tas-sottommisjoni tal-kanzunetti għall-Għanja tal-Poplu  2014 issa ġiet estiża għall-Ġimgħa 31 ta’ Jannar 2014.

It-38 Edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu ser tittella’ nhar is-Sibt 15 ta’ Marzu 2014 fit-Teatru Sir Temi Zammit, l-Universita’. Il-finalisti li jiġu fl-ewwel tlett postijiet tal-Festival  jinagħataw trofej u €1000, €600 u €400 rispettivament. Il-persuna jew grupp li jirbaħ  il-premju kantawtur jingħataw wkoll €500. L-Għanja tal-poplu qed jitella bl-għajnuna tal-Malta Arts Fund u b’kollaborazzjoni ma’ Studio 7.  Kompożituri, awturi, gruppi u kantanti interessati li jieħdu sehem f’dan il-festival  jistgħu jsibu aktar informazzjoni fuq www.ghanjafest.com u facebook    www.facebook.com/GhanjaTalPoplu .

 (Il-logo tal-Għanja tal-Poplu 2014 hu xogħol tal-artist promittenti Darren Tanti.  Il-kant akkumpanjat u l-mużika live huma l-qalba tat-38 edizzjoni ta’ dan il-festival.)  

 

 

L-Għanja tal-Poplu 2013

A festival of original songs in Maltese

The date of submission of songs  extended to 31st January 2014

 

The­ submission date of songs for L-Għanja tal-Poplu has been extended to Friday 31st January 2014. The 38th edition of L-Għanja tal-Poplu will take be held on Saturday 15th March at Sir Temi Zammit Theatre, University Msida. Participants placing first, second and third will be receiving trophies and a reward of €1000, €600 and €400 respectively. The person or group awarded the title of best singer-songwriter will  be awarded a trophy and €500. The festival L-Għanja tal-Poplu is being organised with the help of the Malta Arts Fund an in collaboration with Studio 7. Authors, composers, singers and musical groups wishing  to participate can find all the information on www.ghanjafest.com and www.facebook.com/GhanjaTalPoplu .

 The emerging artst Darren Tanti designed the logo of the 38th edition of L-Għanja tal-Poplu; representing singing and live music which are the core of  L-Għanja tal-Poplu .

 

 

____________________________________

 

Press Release 1

Jitħabbar il-Festival L-Għanja tal-Poplu 2014

Festival ta' kanzunetti oriġinali bil-Malti, kantati u akkumpanjati live.

L-Għanja tal-Poplu 2014, ser isir fil-15 ta' Marzu 2014 fit-Teatru Sir Temi Zammit tal-Universita'. Il-parteċipanti rebbieħa fl-ewwel tlett postijiet se jiġu ppreżentati trofej artistiċi u ser jirċievu €1000, €600 u €400 rispettivament. Il-persuna jew grupp li jirbaħ il-premju kantawtur  jingħata wkoll premju ta’ €500. Bħal snin oħra mistenni is-sehem ta’ ħafna mużiċisti għax il parteċipanti ser jieħdu ħsieb l-akkumpanjament tal-kanzunetti tagħhom.
 
Awturi, kompożituri, kantawturi u gruppi mużikali mistiedna jissottomettu l- kanzunetti tagħhom fl-24 ta’ Jannar 2014. Il-kontribuzzjoni biex wieħed jipparteċipa hija minima (€25)  u n-numru ta' kanzunetti li jistgħu jiġu sottomessi mhux limitat.
 
It-38 edizzjoni ta' L-Għanja tal-Poplu ser jixxandar live fuq it-TV u radju. Dan il-festival qed jittella' bil-kollaborazzjoni ta’ Studio 7 u bl-għajnuna tal-Malta Arts Fund.
 
 

Press Release (1) English  – L-Għanja Tal-Poplu 2014

L-Għanja tal-Poplu is a festival of original songs in Maltese, interpreted and accompanied live.
 
L-Għanja tal-Poplu 2014,will beheld on the 15th March 2014 at Sir Temi Zammit Hall, University of Malta.  Those who place in the first three will be presented with  trophies as well as a prize of €1000, €600 and €400 respectively.  The band or individal voted as the  best singer-songwriter will also be awarded  €500.  As each song will be accompanied live by different musical groups, the festival is expected to have a good number of musicians displaying their talents.
 
Authors , composers , songwriters and  groups are  invited to submit their songs on the 24 January 2014. The  participation fee is minimal ( € 25) and the number of songs that can be submitted by each paricipant  is not limited .
 
The 38th edition of L-Għanja tal-Poplu  will be broadcasted  live on TV and radio. This festival is being organised with the collaboration of  Studio 7 and with the aid of the Malta Arts Fund.
 
Download regulations and application (PDF)

 

 
 
  kitarrista  
 

 

 
  Parteċipanti  
  Antonio Olivari   
  Augusto Cardinali  
  Brikkuni  
  Corazon Mizzi  
  Justin Galea  
  KulTural  
  Maria Carabott  
  Frank O'Neill  
  Kantilena  
  Clive Muscat  
  Joe Julian Farrugia  
  Mario Debono  
  Philip Vella  
  Plato's Dream Machine  
  Rita Pace  
  Teddie Zammit  
  Corazon Mizzi  
  Walter Micallef  
  X-Tend  
  Dario Bezzina  
  Danjeli  
  Christabelle Curmi  
  Grecia Bezzina  
  Maria Debono