Blog

Blog/

Jitħabbru it-48 Kanzunetta Semi-Finalista

Għall-fażi eliminatorja tal-Għanja tal-Poplu - Festival tal-Kanzunetta Maltija daħlu 131 kanzunetta. Minnhom għaddew 48 għas-semi finali.  It-tieni eliminatorja li kellha ssir fil-bidu ta’ Ġunju, ġiet postposta minħabba l-elezzjoni u ser ssir il-Ħamis 15 ta’ Ġunju u l-Ġimgħa 16 ta’ Ġunju filgħaxija,u s-Sibt 17 ta’ Ġunju filgħodu. Il-kantanti prinċipali ikantaw live, b’akkumpanjament rrekordjat quddiem il-ġurija. Il-ġurnata, [...]

By | May 16th, 2017|Uncategorized|0 Comments

Regolamenti 2017

Il‑kanzunetti jintlaqgħu fl‑uffiċċju tal‑Għanja tal‑Poplu, 227 Triq il‑Merkanti, il‑Belt, nhar Il-Ħamis 11 ta’ Mejju 2017 , mill-10:30–12:00 u mis-18:00 sad-21:00 L-eliminatorji pjanati għall-1, 2 u 3 ta' Ġunju ser ikunu posposti minħabba l-elezzjoni. Id-dati jitħabbru hekk kif ikunu deċiżi. Il-41 Edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu - Festival tal-Kanzunetta Maltija PRESS RELEASE (16 Marzu 2017) Il-kumitat L-Għanja tal-Poplu [...]

By | March 15th, 2017|Uncategorized|0 Comments

Waslet il-41 Edizzjoni

 Il-kumitat L-Għanja tal-Poplu iħeġġeġ lill-awturi, kompożituri, gruppi u kantawturi tal-kanzunetta Maltija jipparteċipaw fil-41 edizzjoni tal-festival L-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija. Id-data ta’ sottomissjoni tal-kanzunetti ser tkun f’nofs Mejju. L-awturi u l-kompożituri  mistiedna jiktbu fuq dak kollu li jixtiequ u jikkomponu b’liema stil jixtiequ, u ma  jillimitatawx  irwieħom għal temi soċjali biss, jew bi stil [...]

By | March 6th, 2017|Uncategorized|0 Comments

FORUM 14 u 21 ta’ Jannar

Alfred C. Sant - Ħsieb profond fuq Lanċa Ġejja u L-Oħra Sejra Trevor Zahra - waqt il-Forum - Orizzonti Ġodda għall-Kanzunetta Maltija Manwel Mifsud - L-Għanja Maltija - L-Għeruq u l-Fattizzi Tagħha Forum : Orizzonti Ġodda għall-Kanzunetta Maltija Save Save Save Save Save Save Save ORIZZONTI ĠODDA GĦALL-KANZUNETTA MALTIJA Forum dwar il-kanzunetta Maltija bl-ilsien Malti [...]

By | December 17th, 2016|Uncategorized|0 Comments

Staff

Sejħa għall-applikazzjonijiet Xogħol – Part-Time – Festival Production Manager mal-għaqda volontarja L-Għanja tal-Poplu, permezz tal-Cultural Partnership Agreement mal-Kunsill Malti għall-Arti Din is-sejħa għalqet ( Data tal-Egħluq – 13 ta’ Diċembru,  2016 ) L-għaqda volontarja L-Għanja tal-Poplu qed tfittex persuna entużjasta, pożittiva, artistika u ta’ esperjenza fil-produzzjoni ta’ festivals tal-kanzunetti jew ta’ esperjenza simili, biex taħdem [...]

By | December 11th, 2016|Uncategorized|0 Comments

Sunny Aquilina

  Sunny Aquilina twieled Bormla, il-Belt Cospicua minn Elizabeth, xebba Gauci, u Emmanuel Aquilina nhar l-1 t’April, 1946. Huwa l-kbir fost disa’ ulied. Ħa l-edukazzjoni tieghu fl-Iskola Primarja ta’ Bormla, fil-Liċeo l-Ħamrun, fil-Kulleġġ tal-Għalliema u l-MCAST minn fejn beda l-professjoni ta’ għalliem. Għall-ewwel ħadem ukoll fil-posta fejn iltaqa’ ma’ Joe Tanti tal-Greenfields u kienu ħbieb [...]

By | November 17th, 2016|Uncategorized|0 Comments

Lirika (40Ed)

Ta’ Billejl kliem: Paul Ellul mużika: Mark Spiteri Lucas ikanta: Neville Refalo Sarli l-ħin biex immur naħdem, jien illum ix-xift tal-lejl, il-jiem tiegħi saru riga, nieħu dejjem l-istess kejl. Lil uliedi fil-friex komdi, inħallihom hemm reqdin, filgħaxija jkunu daħlu, xħin immur għax-xogħol fil-ħin. Pa, ħa nkellmek għandi x’ngħidlek, pa, dil-kelma ma nafhiex, pa, dil-logħba mhix [...]

By | July 7th, 2016|Uncategorized|0 Comments

**BILJETTI GĦALL-40 Edizzjoni**

[IXTRI BILJETTI] MILL-KAVALLIER TA’ SAN ĠAKBU SERATA SEMI-FINALI – IL-ĦAMIS 7 TA’ LULJU (€8) ; SERATA FINALI - IS-SIBT 9 TA’ LULJU (€12) PREZZ GĦAŻ-ŻEWĠ SERATI (€15) Michela Dalli -Graziella Vella -Denise Spiteri – Corazon  - Shyli, Jasmar u Kapitlu Tlettax - Neville Refalo - Domenique Azzopardi – Miriam Christine -Mikaela Bajada - Deborah Dalli [...]

By | June 5th, 2016|Uncategorized|0 Comments

Il-Finalisti tal-40 Edizzjoni

Jitħabbru il-kanzunetti finalisti L-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija (40 Ed) Dawn huma it-18 il-kanzunetti finalisti f'ordni alfabetika ta' L-Għanja tal-Poplu - Festival tal-Kanzunetta Maltija Kanzunetta Awtur Kompożitur Bħal Tifla Zghira Rita Pace Marco Debono Ħabta u Sabta Andy Muscat Mark Scicluna Ħallejt il-Passi Wrajk Paul Ellul Glen Vella Ħanini Walter Micallef Walter Micallef Id-Dieher [...]

By | May 8th, 2016|Uncategorized|0 Comments

It-Tieni Fażi tal-Għażla

L-Għanja tal-Poplu - Festival tal-Kanzunetta Maltija (40 Ed) Wara li l-għażla tal-40 kanzunetta, il-kanzunetti finalisti mistennija jkunu magħżula din il-Ġimgħa,  u jitħabbru fl-aħħar tal-week-end minn din il-paġna.

By | May 5th, 2016|Uncategorized|0 Comments