Il-FINALISTI TAL-GĦANJA TAL-POPLU 2018

Il-kanzunetti ser ikunu kantati  u interpretati live bis-sehem tal-Malta Concert Orchestra’

Is-Sibt l-1 ta’ Settembru 2018 fi Pjazza Teatru Rjal

Mro Paul Abela ser jesegwixxi siltiet mis-suċċessi tiegħu flimkien ma’ Georgina u Roger Tirazona.

Jippreżentaw is-serata Kim Dalli u Owen Bonnici.

Biljetti €10 (flok €15 sal-10 ta’ Awwissu), Prezzjijiet Normali €12 u €15. minn ticketline.com.mt