Loading...

L‑Għanja tal‑Poplu

festa ta’ kanzunetti oriġinali bil‑Malti, interpretati u akkumpanjati live.

Għaliex tarmih l-ilsien li tatek ommok u titlef għaqlek wara lsien barrani?
Maltija kienet l-ewwel kelma f’fommok, bil-Malti tkellimt tifel daħkani.
U kiber miegħek dak l-ilsien ewlieni, u ġmielu ntiseġ mal-ġrajjiet ta’ ħajtek:
bih fissirt qalbek meta sfajtli hieni, bih fissirt għommtok meta mbikki rajtek.
Għaliex immela tiċħad, Malti ħija, lil dan il-Lsien li bih int Malti sewwa?
Ħobb, jekk jiswewlek, l-Ilsna barranija, iżda le tbarri lil min hu ta’ ġewwa.

Dun Karm

If you try to suppress the arts, then you’re suppressing the deepest dreams and aspirations of a people.

 

Jekk tipprova trażżan l-arti,
allura qed toħnoq l-ħolm
u l-aspirazzjonijiet l-aktar profondi tal-poplu.

Barack Obama, Your Content Goes Here

Kull fl-għaxija

kif mal-għabex tnin u tmut saħħet il-jum,

jiġi Majsi bis-sellum,

u jixgħelli taħt it-tieqa

fanal ċkejken

li tal-lejl itaffi d-diqa.

Anton Buttigieg
Ħu sehem fl-Għanja tal-Poplu

Attivitajiet

FEATURED POST

Il-Mużika tgħaqqadna

“Il-mużika ġġib in-nies flimkien.Tħallina nesperjenzaw l-istess emozzjonijiet. Nies minn kull rokna tad-dinja huma l-istess fil-qalb u fl-ispirtu. Ma jimpurtax liema lingwa nitkellmu, liema kulur aħna, ix-xeħta politika tagħna jew l-espressjoni tal-imħabba tagħna u tal-fidi tagħna, il-mużika tipprova: aħna l-istess. “

Latest Posts

L-għan tal-Għanja tal-Poplu huwa li jħeġġeġ il-kitba u l-kompożizzjoni tal-kanzunetti ta’ kwalita’ bil-Malti.

Inkiteb fi Klabb Għanja