GTPlogo

2014
2008
2007
2005
2004
2003
2002
1999
1998
1996
1994
1993
 
L-GĦANJA LI TIBQA'
Walter Micallef
Frank O'Neil
Alfred C. Sant
Freddie Portelli
Dominic Galea
Joe Friggieri
Sunny Aquilina
 
Frans baldacchino il-Budaj GTP2002

 

 

L-Għanja tal-Poplu 2015 ( 39 Ed)

Inħeġġu lill-artisti mużikali Maltin jipparteċipaw

Il-festival l-Għanja tal-Poplu huwa festa ta’ kanzunetti oriġinali bil-Malti, interpretati u akkumpanjati live. Is-serata finali tat-39 edizzjoni ta’ L-Għanja tal-Poplu ser issir is-Sibt 21 ta’ Marzu 2015 fit-Teatru Sir Temi Zammit, l-Universita’. It-tema tal-kanzunetta hija libera, u bħala Għanja tal-Poplu ninkoraġġixxu kanzunetti li jirreflettu l-ħsibijiet, ix-xewqat u l-gosti tagħna il-Maltin, bħala cittadini ta' dawn il-gżejjer kif wkoll ċittadini tal-villaġġ globali.

Premjijiet: Ir-rebbieħ ta’ L-Għanja tal-poplu 2015 jingħata it-trofew L-Għanja tal-Poplu li jinżamm għall-sena flimkien ma’ elf ewro. Ir-rebbieħa u l-kantanti prinċipali tal-kanzunetti klassifikati fl-ewwel tlett postijiet jiġu ppreżentati bi trofej artistiċi. Ir-rebbieħ tat-tieni u t-tielet post jingħataw sitt mitt u erba’ mitt ewro rispettivament. Il-persuna jew grupp li tingħażel bħala l-aħjar kantawtur tiġi ppreżentata trofew flimkien ma ħames mitt ewro. Premjijiet speċjali oħra jinkludu premju għall-aħjar tema soċjali, premju għall-aħjar interpretazzjoni, u premju għall-aħjar talent żagħżugħ.


F'dan il-festival jistgħu jieħdu sehem dawk kollha ‘l fuq minn sittax-il sena. Il-kanzunetti għal din l-edizzjoni jintlaqgħu il-Ġimgħa 9 ta’ Jannar 2015 flimkien ma’ kontribuzzjoni ta’ 25 ewro. Min japplika jiġi mistieden jattendi għall-festival L-Għanja tal-Poplu. L-organizzatturi jilqgħu suġġerimenti mingħand il-parteċipanti rigward il-festival li jmiss. Ir-regolamenti dettaljati jitħabbru fi żmien qarib fuq dan is-sit ufuq www.facebook.com/GhanjaTalPoplu . Min għandu xi mistoqsijiet jew suġġerimenti jista’ jikkuntatjana fuq mobile 79923522/21683761.

Il-festival l-Għanja tal-Poplu 2015 qed jittella’ bl-għajnuna tal-Malta Arts Fund.

 

 
 
  kitarrista  
 

 

 
  Parteċipanti  
  Antonio Olivari   
  Augusto Cardinali  
  Brikkuni  
  Corazon Mizzi  
  Justin Galea  
  KulTural  
  Maria Carabott  
  Frank O'Neill  
  Kantilena  
  Clive Muscat  
  Joe Julian Farrugia  
  Mario Debono  
  Philip Vella  
  Plato's Dream Machine  
  Rita Pace  
  Teddie Zammit  
  Corazon Mizzi  
  Walter Micallef  
  X-Tend  
  Dario Bezzina  
  Danjeli  
  Christabelle Curmi  
  Grecia Bezzina  
  Maria Debono