ATTIVITAJIET

ATTIVITAJIET/

Dwett – Mhux Kif Ħsibt

By |2018-08-29T15:53:02+02:00August 27th, 2018|Uncategorized|

Dwett L-ilħna wara Dwett huma ta’ Cherylis u Mikhail, żewġ kantanti solisti li lura fis-sena 2014 ġiethom l-idea li jibdew jaħdmu flimkien wara li kkompetew kontra xulxin ġo festival internazzjonali fl-Italja. Il-miri tagħhom qatt ma kienu fil-baxx u wara diversi prestazzjonijiet madwar Malta, kien propju fl-2016 li waslu sal-finali tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza bil-kanzunetta [...]

Comments Off on Dwett – Mhux Kif Ħsibt

Monica Said – Anamika

By |2018-08-29T15:53:47+02:00August 27th, 2018|Uncategorized|

Monika Said Monica Said hija kantanta ta’ għoxrin sena, mill-Munxar Għawdex. Ilha tkanta minn mindu kellha tlettax-il sena, u minn dakinhar ‘l hawn kantat f’diversi avvenimenti lokali. Fit-42 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu, Monica rebħet il-premju tal-aħjar interpretazzjoni bil-kanzunetta tagħha ‘Ritratt’.  Apparti l-kant, Monica għadha kif temmet it-tielet u l-aħħar sena bħala studenta universitarja fil-kors B.A. [...]

Comments Off on Monica Said – Anamika

Neville (Neville Refalo)

By |2018-08-27T14:43:15+02:00August 27th, 2018|Uncategorized|

Neville (Neville Refalo) Neville beda l-karriera tiegħu 16-il sena ilu taħt it-tagħlim tal-Maestro lokali Bryan Cefai. Ħa sehem f’diversi festivals lokali fosthom il-Festival Kanzunetta għall-Ewropa, Festival Indipendenza, Festival Kanzunetta Maltija u l-Għanja tal-Poplu. Kien rebbieħ ukoll tal-festival Malta Hit Song Festival fl-2010 li biha wkoll rrappreżenta lil Malta fil-festival Universong fi Spanja fejn [...]

Krista Spiteri Lucas – Fjuri tal-Karti

By |2018-08-29T15:54:23+02:00August 27th, 2018|Uncategorized|

Krista Spiteri Lucas Krista Spiteri Lucas twieldet  fit-22 ta” Marzu, 2001 u tattendi skola fil-livell  post sekondarju. Joghgbuha s-suggetti relatati mal-istorja u l-lingwa.   Hija tistudja l-vuci u l-pjanu fejn waslet fit-tmien  grad minkejja l-eta’ zghira taghha. Hija tkanta  regolarment  ma’ live band kemm fuq it-televizjoni kif ukoll waqt attivitajiet ohra.    Thobb tkanta kemm [...]

Comments Off on Krista Spiteri Lucas – Fjuri tal-Karti

Cain – Min Aħna?

By |2018-08-29T15:58:33+02:00August 27th, 2018|Uncategorized|

Cain Cain Portelli, twieled fil-15 ta’Novembru 2001, skopra l-imhabba għall-mużika ta meta kellu biss erba’ snin. Beda jkanta still pop u anke soft rock u meta għalaq ħdax –il sena sar jogħġbu l-istil rap, taħt it-tagħlim ta’ Gillian Attard. Ta’ tlettax –il sena kien tela’ Sqallija biex jinkompeti f’ Una Stella Sta Nascendo [...]

Comments Off on Cain – Min Aħna?

Charlene – Nistenniek

By |2018-08-29T15:54:40+02:00August 27th, 2018|Uncategorized|

Charlene Charlene għandha 33 sena u minn meta kienet żgħira il-ħolma tagħha kienet li tkanta – ħolma li dejjem żammet fil-kexxun sakemm 4 snin ilu ddeċidiet li tibda titgħallem il-kant taħt Pamela Bezzina. Minn dakinhar ‘l hawn qatt ma ħarset lura. Fl-2015 ħadet sehem fil-‘Euroritm Festival’ fir-Rumanija u kklassifikat fit-tielet post. Sena wara, [...]

Comments Off on Charlene – Nistenniek

Philip Vella – Allura

By |2018-08-29T15:53:25+02:00August 26th, 2018|Uncategorized|

Philip Vella Philip Vella hu wiehed mill kantanti popolari mal Maltin ghall kanzunetti tieghu bhal X’Jimpurtani, Marija, Kemm jien Bezzul u hafna ohrajn. Ghandu 4 cds ta success bil-kanzunetti kollha bil-Malti. Philip ghandu hafna ghal qalbu il-festival ta L-ghanja tal-Poplu, fejn rebah il festival darbtejn bil kanzuneti Kemm jien Bezzul u Fil-kaz grazzi. [...]

Comments Off on Philip Vella – Allura

Ruth Portelli

By |2018-08-29T15:55:57+02:00August 24th, 2018|Uncategorized|

Ruth Portelli Mill-gżira Għawdxija, Ruth Portelli forsi hija kemm isem u wiċċ ġdid għal ħafna għaliex mhux waħda li tiffrekwenta d-dinja tal-festivals għalkemm irnexxiela tikkompetieti fl-aktar wieħed meta għaddiet għall-Malta Eurosong fl-2010 bilkanzunetta “Three Little Words” fuq kliem ta’ Gerard James Borg u mużika ta’ Philip Vella. Wara numru ta’ snin nieqsa mix-xena [...]

Comments Off on Ruth Portelli

Il-Kanzunetti Finalisti- Tittella’ l-Polza

By |2018-07-29T17:02:36+02:00July 29th, 2018|Uncategorized|

Click edit button t Fl-1 ta’ Settembru t-42 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu – Festival tal-Kanzunetta Maltija It-tnejn u erbgħin edizzjoni tal-festival L-Għanja tal-Poplu ser tittella’ is-Sibt l-1 ta’ Settembru 2018 fi Pjazza Teatru Rjal il-Belt.  Is-16-il kanzunetta finalista li ntgħażlu minn fost 137 ser jinstemgħu akkumpanjati mill-Malta Concert Orchestra li ser tkun komposta minn erbgħin mużiċist taħt id-direzzjoni ta’ Mro [...]

Load More Posts