L‑Għanja tal‑Poplu 1973 – 2016 (VO/0574)
W: www.ghanjafest.com   E: ghanjatalpoplu@gmail.com

T: 21233893  / 21683761  M: 79923522

L-Għanja tal-Poplu

227 Triq il-Merkanti, Valletta, Malta

Kumitat L-Għanja tal-Poplu

Fr Maurice Mifsud (Fundatur, Kaxxier) ,

Charles Schembri (Chairperson)

Alexia Cutajar (Segretarja)

Noel D’Amato (Membru, Kordinatur)

Marie Louise Vella ( Production Manager )