KUNTATT

/KUNTATT
KUNTATT 2017-11-10T07:55:31+00:00

L‑Għanja tal‑Poplu   (VO/574)

W: www.ghanjafest.com   E: ghanjatalpoplu@gmail.com

T: (+356) 21233893  H: (+356) 21683761  M: (+356) 79923522

 

Postal Address

L-Għanja tal-Poplu,  227 Triq il-Merkanti, Valletta, Malta VLT1170

 

Kumitat L-Għanja tal-Poplu

Fr Maurice Mifsud (Fundatur, Organizzatur) ,

Charles Schembri (Chairperson)

Alexia Cutajar Conti (Segretarja)

Noel D’Amato (Kordinatur, PRO)

Mark Grech (Membru)

Anton Miceli ( Assistent Amministratur)

Brian Bonnici (Production Manager)