IKKUNTATJANA

/IKKUNTATJANA
IKKUNTATJANA 2017-07-07T18:54:47+00:00
L‑Għanja tal‑Poplu 1973 – 2016 (VO/0574)
W: www.ghanjafest.com   E: ghanjatalpoplu@gmail.com

T: 21233893  / 21683761  M: 79923522

L-Għanja tal-Poplu

227 Triq il-Merkanti, Valletta, Malta

Kumitat L-Għanja tal-Poplu

Fr Maurice Mifsud (Fundatur, Kaxxier) ,

Charles Schembri (Chairperson)

Alexia Cutajar (Segretarja)

Noel D’Amato (Kordinatur)

Mark Grech (Membru)

Anton Miceli ( Assistent Amministratur)

Brian Bonnici (Production Manager)