L‑Għanja tal‑Poplu   (VO/574)

W: www.ghanjafest.com   E: ghanjatalpoplu@gmail.com

T: (+356) 21233893  H: (+356) 21683761  M: (+356) 79923522

Postal Address

L-Għanja tal-Poplu,  227 Triq il-Merkanti, Valletta, Malta VLT1170

Kumitat Organizzattiv

Fr Maurice Mifsud (Fundatur, Organizzatur)

Charles Schembri (Chairperson)

Alexia Cutajar Conti (Segretarja)

Mark Grech (Membru)

Noel D’Amato (Kordinatur, PRO),

Anton Miceli ( Assistent Amministratur)

 

Print Friendly, PDF & Email