Karen Polidano - L-Għanja tal-Poplu

Karen Polidano

Diskografija

Imwielda u mrobbija fil-Kanada, Karen Polidano ġiet tgħix Malta flimkien mal-familja tagħha fl-1995. Bdiet titħarreġ fil-mużika meta kellha biss 8 snin bħala s-solista fil-kor tal-iskola tagħha u wara kompliet tispeċjalizza fil- kant fil-Cardinal Carter Academy for the Arts. Karen ħadet sehem f'diversi musicals li ttellgħu kemm f'Malta kif ukoll fil- Kanada. Dawnjinkludu 'Guys & Dolls', 'Anything Goes', 'The King and I',

'Diana: Queen of Hearts', 'Little Shop of Horrors' u l-pantomima 'Tarzan: Bored of the Jungle'. Għalkemm m'hix l-ewwel darba Ii Karen ser tiehu sehem f' festival Malti, hija l-ewwel darba Ii ser tipparteċipa f' L-Għanja tal-Poplu.