L-Għanja tal-Poplu 2006 ŻGĦAŻAGĦ

Riżultati

Il-Kanzunetta Aċċetani kif jien interpretata tajjeb min Christabelle Borg fuq kliem ta’ Chris Azzopardi u mużika ta’ Mark Spiteri Lucas, rebhet il-festival L-Ghanja tal-Poplu – Zghazagh 2006 li sar is Sibt 29 t’April waqt il-programm Showtime fuq PBS.

Fit–tieni post ikklassifikat il-kanzunetta Grazzi bil-kantant Brenton Azzopardi, fuq kliem u mużika ta’ Rita Pace.

Fuq lirika wkoll ta’ Rita Pace u mużika ta’ Glen Vella, il-kanzunetta Issa Żżejjed! kantata minn She2s ġiet ikklassifikata fit-tielet post.

Il-premju speċjali għall-aħjar tema soċjali intrebaħ mill-awtur Joe Chircop bil-kanzunetta M’għandniex ħin, filwaqt li l-kantanta ċkejkna Shannon Muscat rebħet l-aħjar interpretazzjoni bil-kanzunetta ‘Il fejn.

Is-sittax il-kanzunetta finalista kollha kienu ta’ livell gholi u s-serata kienet waħda mill-aktar pjacevoli li nkludiet ukoll talent iehor varjat b’tema Maltija. Dawk kollha li ma kellhomx l-opportunita’ li jaraw il-festival jistgħu jixtru double Cd album li fih jinkludi wkoll il-31 edizzjoni tal-Għanja tal-Poplu li ser ikun trasmess fuq il-programm Showtine is-Sibt 13 ta’ Mejju. Is-Cd tinkludi wkoll ktejjeb bil-lirika kollha tal-kanzunetti, kif ukoll il-kanzunetta Leħen Wieħed interpretata mill-parteċipanti kollha tal-Għanja tal-Poplu żgħazagħ fuq kliem u mużika ta’ Frank ‘O Neill. Dawn is-Cd’s jistgħu jinxtraw mill-ħwienet ewlenin tad-diski, jew mill-Y.T.C. stess bil-prezz speċjali ta’ LM6.

Jipprezentaw il-festival kien hemm Moira Delia u Manwel Xuereb.

Il-votazzjoni kienet imqassma hekk: 67% mill-ġurija esperta li kienet komposta min Vanni Pule’, George Cassola, Albert Friggieri, Phyliss Debono, Christine Farrugia u Joe Formosa. Il-kumplament tal-votazzjoni li kellha saħħa ta’ 33% kienet f’idejn il-pubbliku permezz tat-televoting.

Finalisti

Kanzunetta Mużika Kliem Kantanti
L-Ewwel Tifla Prim Ministru Elton Zarb Rita Pace Bianca Casha
'Il Fejn Augusto Cardinali Augusto Cardinali Shannon Muscat
Ħolm Mistur Andrew Zahra Paul Callus Cherise Attard
Immortali Philip Vella Mario Fenech Caruana Kurt Galea
2niGrazzi Rita Pace Rita Pace Brenton Azzopardi
Fejn Int? Priscilla Psaila Dorian Psaila Raisa Piscopo
Dejjem Tagħkom Glen Vella Rita Pace Clive Muscat
Fil-Qalba Tar-Raħal Philip Vella Alfred C. Sant Grecia Bezzina
Għażliet Elton Zarb Alfred Attard Noylene Attard
It-Tifla Mingħajr Tbissima Marco Debono Christopher Azzopardi Domenique Azzopardi
1elAċċettani Kif Jien Mark Spiteri Lucas Christopher Azzopardi Christabelle Borg
Fejn Hu L-Logħob Tat-Tfal Andrew Zammit Deo Grech Klinsmann Coleiro
M’Għandniex Ħin Philip Vella Joe Chircop Christian Grech
Inħobb Ngħix Rita Pace Rita Pace Louanne Caruana
3etIssa Żżejjed! Glen Vella Rita Pace She 2's
Kliem ta’ Kuraġġ Andrew Zammit Deo Grech Kylie Coleiro