L-Għanja tal-Poplu 2006

Il-31 edizzjoni

Il-YTC din is-sena qed organizzat ukoll L-Għanja tal-Poplu Żgħażagħ fit-teatru tas-Salesjani f’tas-Sliema.

Riżultati

Il-Kanzunetta "Kyrie Eleison" interpretata min J Anvil fuq kliem ta’ Giovann Attard u mużika ta’ Augusto Cardinali, rebħet il-festival L-Għanja tal-Poplu – 31 edizzjoni li sar is-Sibt 13 ta’ Mejju waqt il-programm Showtime fuq PBS.

Fit–tieni post ikklassifikat il-kanzunetta "Dak Bla Ġlekk" bil-kantanta Isabelle, fuq kliem u mużika ta’ Augusto Cardinali.

Fuq lirika ta’ Paul Ellul u mużika ta’ Mark Spiteri Lucas, il-kanzunetta "Ġaħan Tibkix" kantata minn Julia Grima ġiet ikklassifikata fit-tielet post.

Il-premju speċjali għall-aħjar tema soċjali intrebaħ mill-kantawtur Walter Micallef bil-kanzunetta ‘L Malta, filwaqt li Isabelle rebħet ukoll il-premju għall-aħjar interpretazzjoni.

Is-sittax il-kanzunetta finalista kollha kienu ta’ livell għoli u s-serata kienet waħda mill-aktar pjaċevoli li nkludiet ukoll talent ieħor varjat b’tema Maltija. Dawk kollha li ma kellhomx l-opportunità li jaraw il-festival jistgħu jixtru double CD album li fih jinkludi wkoll il-Festival taż-Żgħażagħ. Is-Cd tinkludi wkoll ktejjeb bil-lirika kollha tal-kanzunetti u dawn jistgħu jinxtraw mill-ħwienet ewlenin tad-diski, jew mill-Y.T.C. stess bil-prezz speċjali ta’ LM6.50c

Jipprezentaw il-festival kien hemm Moira Delia u Manwel Xuereb.

Il-votazzjoni kienet imqassma hekk: 67% mill-ġurija esperta li kienet komposta min Frank ‘O Neill, Dr Frank Cassar, Tony Pace, Anna Borg Cardona, Trevor Zahra u Marthese Cassar. Il-kumplament tal-votazzjoni li kellha saħħa ta’ 33% kienet f’idejn il-pubbliku permezz tat-televoting.

Din is-sena wkoll il-Y.T.C. ta r-rikonoxximent Ġieħ l-Għanja li Tibqa’ lil Anna Borg Cardona u Profs Charles Camilleri, bħala apprezzament tal-ħidma kontinwa tagħhom b’risq il-mużika Maltija.

Finalisti

Kanzunetta Mużika Kliem Kantanti
Bnedmin Bħalna! Sammy Galea Gorg Saliba Dario Bezzina
Għaliex? Renato Briffa Doris Chetcuti Vittorio Gauci
Dmugħ Augusto Cardinali Giovann Attard Sandro Cassar
It-Tliet Gwardjani Andrew Żahra Mario Fenech Caruana Incorvaja Sisters
Tama f' Ħajja Aħjar Teddie Zammit Teddie Zammit Teddie Zammit
Min Int Ma? Chan Vella Alexia Schembri Alexia Schembri
Tort ta' l-Arloġġ Philip Vella Joe M. Farrugia Hermann Bonaci
Ħanini Philip Vella Philip Vella Philip Vella
Kieku Taf Corazon Mizzi Corazon Mizzi Corazon Mizzi
Il-Festi tal-Maltin Albert Friggieri Albert Friggieri Albert Friggieri
Ħlomt Philip Vella Joe Chircop Caroline
3etĠaħan Tibkix Mark Spiteri Lucas Paul Ellul Julia Grima
Vjaġġ fil-Ħsieb Mark Spiteri Lucas Paul Ellul Anabel Spiteri
2niDak Bla Ġlekk Augusto Cardinali Augusto Cardinali Isabelle Żammit
'Il Malta Walter Micallef Walter Micallef Walter Micallef
1elKyrie Eleison Augusto Cardinali Giovann Attard J Anvil