GTPlogo

2014
2008
2007
2005
2004
2003
2002
1999
1998
1996
1994
1993
 
L-GĦANJA LI TIBQA'
Walter Micallef
Frank O'Neil
Alfred C. Sant
Freddie Portelli
Dominic Galea
Joe Friggieri
Sunny Aquilina
 
Frans baldacchino il-Budaj GTP2002

 

Manwel Mifsud

Professur tal-Lingwa Maltija, kantawtur u sostenitur tal-Għanja Tal-Poplu.

Videos minn Għanafest 2009 u mil L-Għanja Tal-Poplu:

April - Manwel Mifsud - Mejju 2009 Carmelina - Manwel Mifsud - Mejju 2009 Jekk illejla  - Manwel Mifsud   Mejju 2009 Mikiel Anton Vassalli - Manwel Mifsud - Mejju 2009 Din L-Art - Manwel Mifsud (1993) Luna Park Kl u Muz : Manwel Mifsud (1993)

Manwel Mifsud huwa kantawtur ewlieni fil-qasam tal-kanzunetta Maltija. Fis-sebgħinijiet Manwel flimkien ma' Therese Cassar kiteb u kkompona r-rakkont tal-passjoni bl-album Ikun Li Trid Int. Mis-sebgħinijiet 'l hawn Ikun Li Trid Int ġiet interpretata ħafna drabi fl-ibliet u l-irħula Maltin.

Manwel bħala membru attiv tal-YTC ħa sehem sa mill-bidu nett fil-Festival ta' kanzunetti li kien isir bejn il-membri tal-YTC u li wara issejjaħ L-Għanja Tal-Poplu. Fost il-kanzunetti insibu Ir-Raħal Tiegħi (1974), Għanja Lil-Liberta' (1975), April (1983), Carmelina (1984) , Din L-Art (1993), Lunapark (1993). Bħala għalliem tal-Liceo Vassalli kien kiteb il-kanzunetta Mikiel Anton Vassalli. Hemm ħafna kanzunetti oħra sbiħ li instemgħu darba biss waqt xi okkażjoni u l-poplu Malti baqa' qatt ma semagħhom. Manwel Mifsud għandu għal qalbu l-Għanja bil-Malti, imma xogħol li għandu ma jħallilux ħin.

Manwel Mifsud hu bniedem iddedikat għall-lingwa Maltija u bħala professur tal-Malti fl-Universita' ta' Malta ma tantx isib ħin biex joqgħod jirrekordja fl-istudjos l-kanzunetti tiegħu. Pero mhux l-ewwel darba li ssorprenda lill-istudenti tieghu billi daqqilhom xi kanzunetta.

Għaldaqstant hemm bżonn li x-xogħolijiet tal-kantawtur Manwel Mifsud jinġabru u jkunu ippublikati biex jitgawdew mill-poplu Malti. Żgur li l-għanjiet ta' Manwel inebbħu u jkunu ta' ispirazzjoni għaż-żgħażagħ ta' llum li jixtiequ jesprimu rwieħom permezz tal-għanja bil-Malti.

Isma IKUN LI TRID INT ( CD tinkiseb mill-YTC il-belt info@ytc.org.mt )

IKUN LI TRID INT (1el parti) IKUN LI TRID INT (2ni Parti) IKUN LI TRID INT (3et Parti) IKUN LI TRID INT (4ba Parti) IKUN LI TRID INT (5mes Parti)

Żid il-kumment tieghek hawn taħt :

DISQUS...
 
 
  kitarrista  
 

 

 
  Parteċipanti  
  Antonio Olivari   
  Augusto Cardinali  
  Brikkuni  
  Corazon Mizzi  
  Justin Galea  
  KulTural  
  Maria Carabott  
  Frank O'Neill  
  Kantilena  
  Clive Muscat  
  Joe Julian Farrugia  
  Mario Debono  
  Philip Vella  
  Plato's Dream Machine  
  Rita Pace  
  Teddie Zammit  
  Corazon Mizzi  
  Walter Micallef  
  X-Tend  
  Dario Bezzina  
  Danjeli  
  Christabelle Curmi  
  Grecia Bezzina  
  Maria Debono