space

 

 

space

 

Kumitat l-Għanja tal-Poplu:

Fr Maurice Mifsud (organizzattur),

Alexia Cutajar (Segretarja) alexiaconti@gmail.com

Noel D’Amato

Charles Schembri carmeloschembri@hotmail.com

tel: 21683761 SMS: 79923522 .

 

YTC, 227 Triq il-Merkanti, il-Belt. Tel: 21233893

website: www.ghanjafest.com

                                 
space
ad1
space
ad2
space
ad1
space
ad2
space
space